หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Business System Clerk ปฏิบัติงานหาดใหญ่

SGS (Thailand) Limited (TSS)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่ , การก่อสร้าง/การตกแต่ง
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Responsibility for department Business System works

• Complete accurate and timely entry of data.

• Support maintenance operations by performing systems transactions as specified by Manager.

• Ensure that assigned asset and maintenance transactions are completed in a timely, complete and accurate manner.

• When capable, act as a resource for some training or technical issues or troubleshooting related to Business System.

• Report any systems, bugs or deficiencies to Manager.

• Monitor compliance of accuracy, completeness and timeliness of all business systems transactions.

***6 Months Contract, located in Hat Yai, Songkhla

คุณสมบัติ

        • Diploma graduated

        • 0 - 3 years of work experience in administration / related field

        • Able to coordinate with team

        • Able to work independently and to coordinate several activities simultaneously

        • Has a good service mind

         Able to operate MS office

        • Be able to work in Hat Yai, Songkhla
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขา : บริหารธุรกิจ
เกี่ยวกับบริษัท

The SGS Group is the largest verification, testing and certification, organization in the world. SGS was founded in 1878. Today, the SGS brand is recognised as the global benchmark for the highest standards of expertise, quality and Integrity. Commenced its operations in Thailand. In 1951, SGS Thailand currently employs over 800 staff in Bangkok head office and branch offices in Eastern Seaboard, Haadyai, Chiang Mai and Korat. SGS (Thailand) Limited has openings for the positions of:

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Technical Staffing Services
ที่อยู่ : 100 J-Press Building, Nanglinchee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-1813 # 2017
โทรสาร : 0-2678-1371
โฮมเพจ : http://www.sgs.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน SGS (Thailand) Limited (TSS)