หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

C#,C+.net Programmer

C#,C+.net Programmer
ด่วนมาก!!!
บริษัท สกอร์ โซลูชั่น จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (วังทองหลาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ โดยใช้ภาษาC#,C+.net Programmer
2. แก้ไขข้อผิดพลาด (Bug) ของโปรแกรมให้ตรงตามสเปคของผลิตภัณฑ์
3.แก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้อง หลังจากได้รับเอกสารข้อบกพร่อง (defect) ของทีมทดสอบระบบ
4. ศึกษาหาความรู้และเทคนิคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาโปรแกรม
5. ดูแลงานจ้างเขียนของลูกค้า ตามสเปคงานที่ลูกค้าต้องการ
6. พัฒนาระบบให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

* มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application โดยใช้ C# 2 ปีขึ้นไป

* มีความรู้ทางด้าน Web API, MVC, WCF, HTML5, CSS, JavaScript, JSON, SOAP, REST, Query

* มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูล เช่น MSSQL, MySQL, Oracle

* สามารถใช้ Vision Control โดยเฉพาะ Git ได้อย่างดี

* วุฒิปริญญาตรีหรือโท Computer Science , MIS , Computer Engineer
* สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความอดทน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
* มีประสบการณ์ 2-3 ปีในการเขียนโปรแกรม C#,C+.net Programmer 
* หากมีประสบการณ์การใช้งาน ระบบ RFID หรือ มีผลงานมาแสดงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


*** เส้นทาง ลาดพร้าว 94 / ลาดพร้าว 112 / ราม 21 / ราม 39 / ราม 43/1 / ราม 53 

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 94 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (วังทองหลาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : การจัดระบบสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
Score Solutions Co., Ltd. บริษัท สกอร์ โซลูชั่น จำกัด มุ่งเน้นในการออกแบบ พัฒนาและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนการวิจัย และพัฒนาโซลูชั่นทางธุรกิจที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า อันจะนำมาซึ่งการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจระยะเวลาในการดำเนินการ บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการพัฒนาโซลูชั่นทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและชัดเจน ซึ่งถูกต้องตามหลักวิศวกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มีการตรวจสอบและทดสอบระบบอย่างเข้มงวดก่อนการส่งมอบงาน อีกทั้งยังมีการอบรมการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ใช้งานจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการที่แท้จริง ด้วยความมุ่งมั่นและการบริการที่ดีตลอดมา บริษัท สกอร์ โซลูชั่น จำกัด จึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ ในการให้บริการทั้งด้านการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ และการให้บริการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และในปัจจุบันบริษัทฯ นำเสนอโซลูชั่น ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และให้บริการคำปรึกษา วิธีการปรับปรุง กระบวนการทางธุรกิจที่มีมาตรฐาน เหมาะสมกับความต้องการ 
ชื่อผู้ติดต่อ : ็HR
ที่อยู่ : 1213/181 Lardprao soi 94 Siwara Alley, Wangthonglang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 02-5307857 ต่อ 300
โทรสาร : 02-5307857 : 400
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สกอร์ โซลูชั่น จำกัด