หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

C#.Net Developer/Senior

C#.Net โปรแกรมเมอร์/อาวุโส
บริษัท ไอทอส โซลูชั่น จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. Develop product applications/programming to improve functionality and capability of existing system

2. Estimate timeline and afford to support delivery planning

3. Assists in the design, coding C#.Net and testing the system of technical solutions.

4. Conduct unit test and system integration test to ensure software quality before delivery

5. Perform defect and bug fixing

6. Solving technical error

คุณสมบัติ

1. Bachelor's Degree or higher in Computer Science/ Engineering/ Information Technology or related fields.

2. Programming Skill : ASP.NET, C#.NET or VB.NET, MVC, Entity Framework, .NET Core, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Angular

3. Knowledge of Microsoft SQL Server (T-SQL) or Oracle (PL/SQL), Stored Procedure

4. Experience in Loan, Hire Purchase is a plus

5. Good attitude, problem solving and communication skill, enjoy facing new challenges

6. New graduate are welcome
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : ระบบสารสนเทศ
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
  • Birthday Gift
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทไอทอสคอนซัลติ้ง และ ไอทอสโซลูชั่น เป็นผู้ให้บริการระบบสินเชื่อ "ILoan" ซึ่งครอบครุมตั้งแต่ สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อแฟคเตอริ่ง โดยระบบครอบคลุมงานทุกส่วนตั้งแต่ออกสัญญาจนกระทั่งงานกฏหมาย 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการพัฒนาระบบซอร์ฟแวร์ โดยใช้เทคโนโลยี่ web based และบริการ IT Outsourcing อีกด้วย
ตัวอย่างลูกค้าของบริษัทฯ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร SME ธนาการกรุงศรีฯ, Quick Leasing, บสย., Eastern Commercial Leasing, Nissan Leasing, MBK, TLeasing, Center Autolease, เมืองไทยประกันชีวิต, FWD ประกันภัย เป็นต้น


 
ชื่อผู้ติดต่อ : Pipat Poesriprasert
ที่อยู่ : No. 4 Mahatharadol Building, 3rd Fl. Narathiwatratchanakharin 12 Rd., Thungwatdon, Sathon, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0816468470
โทรสาร : 0-2676-3808
โฮมเพจ : http://www.itoscon.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไอทอส โซลูชั่น จำกัด