หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

C#.Net Programmer (Contract)

โปรแกรมเมอร์
บริษัท จัดหางาน ท็อปเทียร์ ไอที จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- พัฒนาโปรแกรมได้ตรงตามที่นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้

- วิเคราะห์ หาสาเหตุ ในการแก้ไขโปรแกรม และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประสานงานระหว่างทีมพัฒนาระบบเพื่อให้งานบรรลุตามจุดมุ่งหมายของบริษัท

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบด้วย C#.Net (ASP.NET) อย่างน้อย 2 ปี

- สามารถพัฒนาระบบ โดยใช้ MVC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถในการการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ HTML5, JavaScript, JQuery หรือ ภาษา GO ได้

- สามารถใช้งานฐานข้อมูล Oracle, MS SQL-Server และเขียนชุดคำสั่ง SQL พื้นฐานได้

- มีความสามารถในการยอมรับและเรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆได้

- มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

- สามารถรับแรงกดดันกับปริมาณงานที่เข้ามาเร่งด่วนได้

Working Location
- Jatuchak, Bangkok

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • Life insurance
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
เกี่ยวกับบริษัท
TOPTIER SOLUTIONS has teamwork of 10 years experience expertise in IT services and Software developments. It brings a highest capability of IT innovation to empower business. Our goal is to exceed the expectations of customer by offering outstanding customer service, greater value and increased flexibility to improve operation efficiency. Our services are distinguished by technical expertise combined with IT service mind, thereby ensuring that our customer receive the most effective and professional service.'TOPTIER SOLUTIONS has teamwork of 10 years experience expertise in IT services and Software developments. It brings a highest capability of IT innovation to empower business. Our goal is to exceed the expectations of customer by offering outstanding customer service, greater value and increased flexibility to improve operation efficiency. Our services are distinguished by technical expertise combined with IT service mind, thereby ensuring that our customer receive the most effective and professional service. 
ที่อยู่ : 388 S.P. Building, 3rd Floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2618-8255
โทรสาร : 0-2618-8256