หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

C&I Engineer (Saraburi/Ayutthaya/Rayong)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• To prepare, maintain, analysis, troubleshoot and calibration of all equipment also control system as PLC, DCS, SCADA.
• To monitor the environmental system.

คุณสมบัติ
• At least bachelor’s degree in Electrical Engineering or related fields.
• Minimum 3 years experience in Electrical maintenance (preferable in Power Plant)
• Able to work “On Call” on weekends and holiday.
• Good command of English and computer literacy. (TOEIC score >500)
• Goal – oriented, Unity , Learning , Flexible.


Interested person, please submit your resume via online system:  https://careers.gulf.co.th/

All applications will be strictly confidential, and will be kept for at least 1year. Only shortlist candidates will be notified.

Gulf Energy Development Public Company Limited


11th Fl., M Thai Tower, All Seasons Place,
87 Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Website: www.gulf.co.th

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ระบบควบคุม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
Gulf Group is one of the leading energy producers in Thailand, producing safe, reliable energy now and for the future. Our success is driven by our people and their commitment to achieving results – by using state-of-the art technology to maximize power efficiency, responsible operating standards, and securing new opportunities for profitable growth.

We are a fast-growing company who integrate innovative strategy, quality resources, premier technologies to achieve the most reliable energy and infrastructure solutions through a collaborative approach, while creating shared values for all our stakeholders in a responsible and sustainable manner.

We stay true to our core values to guide the way we work in every step of the way; goal, unity, learning and agility.

At Gulf, we focus on job satisfaction, well-beings of our people and embrace workplace diversity. Even as we continue to grow domestically and internationally, we value teamwork and we’re committed to retaining a close-knit feel where everyone is like family, regardless of their backgrounds.

We also seek to empower our people to constantly go beyond their limits to take on new roles and challenges across the company. Our success is driven by our people and their commitment to achieving results, therefore we care about how their professional objectives tie into business strategy along with their personal goals.
 
ที่อยู่ : 11th Fl., M Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.gulf.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)