หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Call Center/บริการหลังการขาย

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กทม. (ธนบุรี, บางบอน, บางขุนเทียน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

-รับเรือ่งงานแจ้งซ่อมการเก็บงานของลูกค้าทั้งก่อน และหลังโอนกรรมสิทธิ์ และส่งให้ผ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงาน รวมถึงติดตามความก้าวหน้าพร้อมทำรายงานสรุปแจ้งความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ

-การดูแลงานบริการหลักงการขาย เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลจากลูกค้าถึงเรื่องการบริการ การติดต่อสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

-การรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาคำตอบหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและแจ้งผลกลับให้ลูกค้าทราบ

-การติดต่อประสานงานกับโฟร์แมนหลังการขาย ผู้รับเหมา ลูกค้าและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการซ่อมงาน รายงานความคืบหน้างานตั้งแต่ต้นจนลูกค้ารับมอบงานซ่อม

-จัดทำ จัดเก็บ เอกสารเกี่ยวกับการเก็บงานทั้งก่อนและหลังโอนกรรมสิทธิ์ เช่น เอกสารขออนุมัติซ่อมงาน เอกสารแนบต่างๆ เพืือประกอบการเบิก-จ่าย หรือหักเงิน

-ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด บันทึกค่าใช้จ่ายงานซ่อมต่างๆที่เกิดขึ้น

-ส่งมอบเอกสารหลังโอนกรรมสิทธิ์รวมถึงอธิบายรายละเอียดต่างๆให้กับลูกค้า

-ติดตามงานที่ส่งให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าแจ้งความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ จนจบงาน

-การวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมถึงการหาแนวทางแก้ไขร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

-ติดต่ประสานงานทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน

-เข้าร่วมประชุมกับฝ่าย

-ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

- ชาย หญิง วุฒิ ปวช.ถึงปริญญาตรี

- อายุไม่เกิน 35 ปี

- มีประสบการณ์งานด้าน call center

- ให้ข้อมูลงานขายได้เบื้องต้น รับเรื่องแจ้งต่างๆ

- มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร

- มีจิตบริการ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการติดตามงานได้เป็นอย่างดีมีใจรักงานบริการ

-หากมีประสบการณ์ในการดูแลหลังการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ธนบุรี, บางบอน, บางขุนเทียน)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัย เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันมีบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจด้านอื่นด้วย บริษัทในเครือชนันธร กรุ๊ป ปัจจุบัน ประกอบด้วย 

1) บริษัท แอ็บโซลูท แมแนจเม้นท์ โซลูชัน จำกัด เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาและให้บริการซอฟท์แวร์ ERP สำเร็จรูป (หรือที่เรียกกันว่า Software as a Service ERP) อันดับต้นของประเทศไทย 
2) บริษัท ชนันธร อินเตอร์เทรด จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก 3) บริษัท วิทวี คอนซัลแทนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง'บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัย เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันมีบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจด้านอื่นด้วย บริษัทในเครือชนันธร กรุ๊ป ปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) บริษัท แอ็บโซลูท แมแนจเม้นท์ โซลูชัน จำกัด เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาและให้บริการซอฟท์แวร์ ERP สำเร็จรูป (หรือที่เรียกกันว่า Software as a Service ERP) อันดับต้นของประเทศไทย 2) บริษัท ชนันธร อินเตอร์เทรด จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก 
3) บริษัท วิทวี คอนซัลแทนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 
ที่อยู่ : 59 หมู่ 14 ซอย บางบอน 3 แยก 7 แขวง หนองแขม เขต หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2026-3210,098-286-0840
โทรสาร : 0-2404-0041
โฮมเพจ : http://www.chanuntorn.com