หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Call Center (NOC)

Call Center (NOC)
ด่วนมาก!
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับเหตุแจ้งเสีย/ปัญหาจากลูกค้า และตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
 • แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในระดับเบื้องต้น
 • คัดกรองปัญหาจากลูกค้าเพื่อพิจารณาส่งเรื่องต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • รับแจ้งเสียแบบ ON CALL / ON SCHEDULE
 • Key date เข้าฐานข้อมูล
 • ทำรายงานการรับสายประจำวัน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาIT/ การสื่อสาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้าน Call Center
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel ได้เป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : การจัดการ
คณะ : วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สวัสดิการ
 • Annual health check
 • Annual vacations
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Group insurance
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Advanced Information Technology Public Company Limited was established in the years 1992 and has been operating business relating to the information and communications technology. The Company offers ranges of services such as lump sum turkey of information and communication technology network system together with sale of equipment of various network system. The Company is also a strategic partner of the world-class and well-known manufacturer of information and communication technology, which definitely enhances the Company’s efficiency in operating business in term of technical advice from professional, the exchange of industry news and trend and special discounts, etc. The Company’s strategic partners at present include the Cisco System, the AMP, the 3COM, the Hewlett Packard, the SUN Micro System, and the Oracle, Etc.

 

Beside, the Company’s ranges of services also include maintenance service, system network development service, and outsourcing of information technology system service. Such massive coverage of services has entitled the Company to become the “ICT Solution Provider”

 

“WE ARE NOW CISCO GOLD CERTIFIED PARTNER”

 

We are now URGENTLY looking for enthusiastic, skilled and ambitious staff to join our team in the position below:
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 37/2 Suthisarnvinitchai Rd., Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 0-2275-9400
โทรสาร : 0-2275-3583
โฮมเพจ : http://www.ait.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)