หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Call Center /Telesales

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายทางโทรศัพท์
บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

    แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ บริษัทฯ พร้อมทั้งดำเนินการรับเรื่องการขอใช้บริการต่างๆ ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ

รายละเอียดงาน

1. โทรหาลูกค้าเก่า แจ้งโปรโมชั่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสั่งซื้อ

2. ติดตาม ดูแล แนะนำ ให้มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

3. ดูแลฐานลูกค้าของบริษัทเเบบต่อเนื่อง

4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์


คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
3. ประสบการณ์ตรงด้านการเป็น Call Centerหรือประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้าอย่างน้อย 1 ปี
4. มีทัศนคติบวก มีใจรักงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถรับแรงกดดันได้ดี
5. มีความรู้ทักษะด้านการขายทางโทรศัพท์ โทรหาลูกค้า
6. ถ้ามีประสบการณ์การ เซลล์ / เทเลเซลล์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีใจรักในงานบริการ และ มีทักษะการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
8. สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
 9. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
10. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะได้รับการพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • Healthy allowance 10,000 Baht per years
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมา เพื่อพัฒนา Platform ที่เกี่ยวกับ CRM เพื่อให้เป็นบริษัท แถวหน้าของประเทศไทย ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน มีประสบการณ์ทางด้าน CRM มาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เติบโตอย่างต่อเนื่อง แข็งแกร่ง จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอด
ระยะเวลามากกว่า 18 ปี 
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจบวกกับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เราจึงได้รับเลือกให้เป็นผู้วางกลยุทธ์ในการทำ CRM แบบครบวงจรให้บริษัทชั้นนำหลากหลาย
ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เอสบีเฟอร์นิเจอร์ ไมโครซอฟท์ เป็นต้น ด้วยความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ได้รับมาอย่างยาวนาน คือบทพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพของเราได้เป็นอย่างดี     
เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในโลก ดิจิทัล ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมันที่จะพัฒนา Platform ที่เกี่ยว CRM ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจในวันนี้และอนาคต เราพร้อมเป็นผู้นำทั้งเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้หุ้นส่วนทางธุรกิจก้าวสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจ ที่เน้นผลลัพท์และบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : worason
ที่อยู่ : One Roof Co.,Ltd 428 Soi Sukhumvit 63 (Ekamai 26),Sukhumvit Road Klongton-Nua,Wattana,Bangkok 10110 Contact : Mr.Worason, worason@oneroof.co.th 099-2651535 Tel.02-0213700 Ext 150 Fax: 027150708-9 website www.oneroof.co.th
โทรศัพท์ : 0992651535
โทรสาร : 0-2715-0708-9
โฮมเพจ : http://www.oneroof.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด