หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Channel Relations (Media Buyer)

บริษัท ซินเนอร์จี้ อี จำกัด/บริษัท แคปปิทอล โซลูชั่น จำกัด
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
กรุงเทพและปริมณฑล
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree in advertising, marketing or related field.
 • Minimum 1 year experience in marketing, business development, customer service or advertising field for officer level and Minimum 3 years for senior level.
 • Good understanding of the social media universe including Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc.
 • Knowledge of website & social media technologies
 • Strong communication and negotiation skill.
 • Flexible and able to work under pressure and tight deadline.
 • Good team player.
 • Proactive and Optimistic. 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 35,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : นิเทศศาสตร์
คณะ : การจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ
สวัสดิการ
 • Annual Medical Check up
 • Birthday Leave
 • Connected to BTS & MRT
 • Free Coffee
เกี่ยวกับบริษัท
Synergy E is a Thailand based and locally owned company which operates site representative business. We have been focusing on improving efficiency of online adverting in Thailand since our inception.

With our long term mutually benefits business model and integrity, we have been appointed by many reputable publishers in Thailand. Now, we are looking for like mind person to grow the business together.
 
ที่อยู่ : 52 Thaniya Building, 26th Floor, Silom Road., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2652-3014, 0-2652-3032 Ext.106
โทรสาร : 0-2652-3032 Ext.105
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซินเนอร์จี้ อี จำกัด/บริษัท แคปปิทอล โซลูชั่น จำกัด