หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Chef

Chef
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูแลและบริหารความเรียบร้อยและจัดระเบียบภายในครัว
2. คิดสูตรอาหาร และออกแบบเมนูใหม่ๆ
3. วางแผนและคำนวณราคาของวัตถุดิบ เมนู และรายรับ-รายจ่ายโดยรวม
4. ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อที่จะให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
5. วางแผนการทำงานและเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร

คุณสมบัติ

• อายุ : 28  ปี ขึ้นไป
• เพศ : ไม่จำกัดเพศ
• การศึกษา : วุฒิ ปวช,ปวส สาขาที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
• ประสบการณ์ทั้งหมดอย่างน้อย : 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

1. มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
2. มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี
3. มีใจรักงานบริการ
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. พื้นฐานทำอาหารไทยเป็นหลัก

สถานที่ทำงาน: บริหารพื้นที่ 4 - วังจันทร์ เขต: อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ระยอง
การศึกษา : ปวช.-ปวส.
เกี่ยวกับบริษัท
ปตท. และ ปตท.สผ. รวมถึงบริษัทในกลุ่มปตท. อื่นๆ มีความต้องการพื้นที่อาคารสำนักงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับกระทรวงพลังงานต้องการพื้นที่อาคารสำนักงานเพื่อรวบรวมหน่วยงานในสังกัดซึ่งปัจจุบันอยู่กันกระจัดกระจายให้มาอยู่ในบริเวณเดียวกัน จึงได้มีการพัฒนาศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Energy Complex) โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) ขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการก่อสร้างและบริหารโครงการศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์รวมหน่วยงานธุรกิจด้านพลังงานและมีเป้าหมายที่จะให้เป็นอาคารต้นแบบที่มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยผสานกับการอนุรักษ์พลังงานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปลายปี 2552 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณภูฉัตร
ที่อยู่ : 555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2140-1085
โฮมเพจ : http://www.energycomplex.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด