หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Chief Marketing Officer / Sales & Marketing Manager

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด/ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
ด่วนมาก!
บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การโรงแรม/รีสอร์ท , อสังหาริมทรัพย์
กทม. (พระโขนง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ภารกิจหลัก:

• กำหนดเป้าหมายการขาย และการตลาด วางแผนการขาย และการตลาด และดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ให้บรรลุ เป้าหมาย

• ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายบริษัทฯ

• ให้คำแนะนำด้านงานขายและการตลาดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้

Responsibilities: 

1. กำหนดเป้าหมายการขายและการตลาด วางแผนการขายและการตลาด และดำเนินงานตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 

2. สรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาด

3. กำหนดราคาขาย และเงื่อนไขการชำระเงิน และ จัดหาช่องทางการขายใหม่ ๆ

4. วางแผนรายการส่งเสริมการขาย และการตลาดในแต่ละโครงการ เพื่อเร่งการขายสินค้าที่มีปัญหาขายออกช้า

5. รวบรวม วิเคราะห์ ควบคุมการใช้จ่ายในสำนักงานขายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้

6. จัดเก็บข้อมูลและจัดทำภาพงานวิเคราะห์ และสรุปผลการขาย

7. บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยอดขาย

คุณสมบัติ

Qualification: 
• เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30 – 45 ปี

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขา : การตลาด/ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

Qualification (เพิ่มเติม) :  

1. ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานขาย และการตลาด ธุรกิจอสังหาฯ บริษัทชั้นนำ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือ

2. ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานขาย และการตลาด ธุรกิจอสังหาฯ Sold Agent ชั้นนำ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

3. มีทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในระดับดี

4. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

5. แก้ไขปัญหาหน้างานเก่ง มีความคล่องตัวสูง ปรับตัวได้ดี คิดบวก

6. ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ สาขาอื่น ๆ


เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท): สามารถเจรจาต่อรองได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (พระโขนง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เกี่ยวกับบริษัท
Montri Property Group own and operate an exclusive serviced residences located closed to the heart o Bangkok. Our superb service apartment provide all people with an extraordinary experience. In our Baan Montida and Mathvanont Manor Service Residence, we have created an international community that is very friendly to foreign residents with our understanding the needs and desires of tourists, expats and foreign visitors coming to Thailand. Our customer service team promise to make life in Bangkok comfortable when you are with us. 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิราวรรณ
ที่อยู่ : 2098 M Tower 9th Floor, Sukhumvit Road, Prakanong, Bangkok 10260
โทรศัพท์ : 0-2782-6168 ต่อ 601
โทรสาร : 0-2782-6155
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด