หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Chief Operation

เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
การตลาด , โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
กทม. (บางนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับทราบนโยบายและเป้าหมายของธุรกิจ/ของฝ่ายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อวางแผนดำเนินการต่อไป
2. รับมอบชิ้นงานจากผู้บังคับบัญชาเพื่อวางแผนดำเนินการต่อไป
3. จัดหาผู้รับเหมาและว่าจ้างให้ดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วง
4. กำกับดูแลและตรวจสอบการผลิตและติดตั้งชิ้นงานให้บรรลุถึงเป้าหมาย จนเป็นที่พอใจของลูกค้า ภายในงบประมาณค่าใช้จ่าย และเวลาที่กำหนด
5. ออกเยี่ยมหน้างานเพื่อดูแลการติดตั้งชิ้นงานให้ได้ตามแบบและเป้าหมาย
6. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง (เจ้าของสถานที่/ ฝ่ายขาย/ Production) และกำกับดูแลการรื้อถอนชิ้นงานให้เป็นที่เรียบร้อย
7. ควบคุมค่าใช้จ่ายทุกประเภทในความรับผิดชอบให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือเหนือขึ้นไป

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการประชุมและนิทรรศการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ในธุรกิจ Event Organizer อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 

3. มีความสามารถในการบริหารจัดการงาน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการเจรจาต่อรอง

5. มีความละเอียดรอบคอบ 

6. สามารถปฏิบัติงานภายในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

7. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
Pico is a Global Event Marketing Company with a network of over 34 offices worldwide. Our core business activities include Exhibitions, Specialized Fitting Out (Museum, Theme Parks, Visitor Centre, and Showrooms), Events & Promotions, Multi-Media Productions, Advertising Signage and Conferences and Convention Management and Education Communication. People are our most valuable asset. Through our highly skilled and competent pool of dedicated employees, we have helped to bring events and exhibitions to life!
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 10 Soi Lasalle 56, Sukhumvit Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260
โทรศัพท์ : 0-2748-7007 Ext.112
โทรสาร : 0-2745-8522
โฮมเพจ : http://www.picothai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)