หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Chief Representative (CLMV) / หัวหน้าสำนักงานผู้แทน (CLMV) ประจำที่ประเทศในโซน CLMV

Chief Representative (CLMV) / หัวหน้าสำนักงานผู้แทน (CLMV) ประจำที่ประเทศในโซน CLMV
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศในโซน CLMV เพื่อสนับสนุนการเปิดตลาดในประเทศนั้นๆ

- วิเคราะห์และเสาะหา Market Intelligence ในประเทศดังกล่าวจากการจัดทำวิจัยร่วมกับฝ่ายวิจัยธุรกิจเพื่อใช้สนับสนุนข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการ

- กำหนดและนำเสนอยุทธศาสตร์สำหรับสำนักงานตัวแทนในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพื่อสนับสนุนการเปิดตลาด

- วางแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ของสำนักงานตัวแทนและเป้าหมายของธนาคาร

- เสาะหาผู้ซื้อสินค้าในประเทศในโซน CLMV สนับสนุนการทำ Business Matching เพื่อสร้างความต้องการสินค้าไทย ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเติบโต

- สร้างความสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศในโซน CLMV เพื่ออำนวย

- ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกและลงทุน

- ร่วมกิจกรรมในต่างประเทศร่วมกับฝ่ายงานพันธมิตร เพื่อสร้างอุปสงค์ของสินค้าและบริการไทย

- สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชา ประเมินผล และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

คุณสมบัติ

- มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินการของธนาคาร

- มีความคิดเชิงกลยุทธ์ มองเห็นภาพองค์รวม

- มุ่งเน้นในผลลัพธ์

- สามารถวางแผน บริหารจัดการ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

- สามารถทำงานภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่าง

- สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

- สามารถสร้าง บริหาร และรักษาความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

- สามารถทำงานเป็นทีม

- ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและความโปร่งใส

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การเงิน
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • Dental insurance
  • Gratuity
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank) is a financial institution wholly owned by the Royal Thai Government under the Ministry of Finance’s supervision. EXIM Bank was established by the Export-Import Bank of Thailand Act B.E. 2536 (1993) which became effective on September 7, 1993. According to the Act, the initial capital of 2,500 million baht was paid by the Ministry of Finance and the Bank of Thailand. Following rapid business expansion, the Bank’s capital was increased with the Ministry of Finance’s additional contribution of 2,500 million baht and 1,500 million baht in April and July 1998, respectively.

Under the Export-Import Bank of Thailand Act, EXIM Bank is empowered to engage in various business undertakings. EXIM Bank can offer short-term as well as long-term credits, either in domestic or overseas markets, in baht or any foreign currency denominations. In mobilizing funds, EXIM Bank can borrow from local or overseas financial institutions, as well as issue short-term or long-term financial instruments for sale to financial institutions and the general public, both domestically and internationally. Essentially, EXIM Bank can engage in any financial activities customary to commercial bank practices, except for accepting deposit from the general public.

EXIM Bank officially started its operation on February 17, 1994.

In November 1999, the Export-Import Bank of Thailand Act (No. 2) B.E. 2542 (1999) was enforced to clarify and expand the Bank's objective and scope of operation with regard to investment promotion and support. The amendment enab

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 15 fl. EXIM Building, 1193 Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-3700,0-2278-0047 ต่อ 2011
โทรสาร : 0-2271-3013
โฮมเพจ : http://www.exim.go.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย