หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Circus Trainee (นักแสดงกายกรรม/ยิมนาสติกฝึกหัด) (Working at Club Med Phuket)

ด่วนมาก!!!
Club Med/วาคองซ์สยาม (คลับเมด) /บริษัท ฮอลลิเดย์ วิลเลเจส (ไทยแลนด์) จำกัด
การโรงแรม/รีสอร์ท
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• Introduction to circus activities for adults and/or children (flying trapeze, juggling and trampoline)
• Responsibility for the safety of our guests
• Creation and performance of a weekly show
• Promotion of our activity in the Club
• To participate in the events, sharing moments and Club Med Village life.

คุณสมบัติ

• Thai Nationality
• Diploma/Bachelor Degree
• Circus related skills or similar certification preferred
• Fluent in English
• Must be able to travel/relocate aboard.
*** Experience in Sports such as Circus, Gymnastics, Springboard diving, Figure Skating, Martial Arts or Dance

Benefits:
Salary starting from 19,000 Baht/month, Roundtrip Airticket (home-Phuket), Seasonal contract with compensation package include room & board, utilities, basic medical insurance, uniforms, training, usage of all resorts sports facilities, and other advantages connected with our Club Med group

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์
สาขา : ศิลปะประยุกต์
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์
สาขา : ศิลปกรรมศาสตร์
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์
สาขา : นาฏยศิลป์
คณะ : วิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขา : วิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะ : วิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขา : การจัดการกีฬา
คณะ : วิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขา : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
คณะ : วิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขา : การออกกำลังกายและการกีฬา
คณะ : วิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขา : สรีรวิทยาการกีฬา
คณะ : วิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขา : ชีวกลศาสตร์การกีฬา
คณะ : วิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขา : จิตวิทยาการกีฬา
คณะ : วิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขา : พลศึกษา
เกี่ยวกับบริษัท
Club Med, One of the most prestigious organization in the Services Industry in the world. We are seeking a dynamic and experience Circus Trainee to be part of its exclusive and remarkable team in its resort.

“Find the Real you” : Join our G.O Team in our villages and experience the happiness of finding self-revelation through a unique professional and personal experience. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Narupat Grittanugul, Talent Acquisition Specialist
ที่อยู่ : Unit TNA06, 24th Floor, Building A 33/4 The 9th Tower Grand Rama 9, Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2001-8577
แสดงตำแหน่งอื่นใน Club Med/วาคองซ์สยาม (คลับเมด) /บริษัท ฮอลลิเดย์ วิลเลเจส (ไทยแลนด์) จำกัด