หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Cloud Computing Engineer

Cloud Computing Engineer
ด่วนมาก!
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
ไอที - อินเทอร์เน็ต
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Scope of work
• Install, configure, update, and provisioning VMware, Windows server, Linux server, and other related system (e.g. Backup system, Web server, Database server). 
• Perform support, troubleshooting, and maintain virtualization and cloud computing system.
• Monitor system’s capacity, performance, issues and prepares remediation report and document.
• Uses the ticketing system to document requests, incidents and changes to keep track of work, issues and resolutions.

คุณสมบัติ
Qualification
• Age 23-28 years old. Bachelor’s degree or higher of Computer engineering, Computer science, Information technology, or related field.
• Experience 1-5 years with System (e.g. Web server, Database server), Virtualization, or Cloud computing.
• Knowledge and understanding Virtualization platform (e.g. VMware, AWS, Azure), Cloud computing, Server, Storage, and Operating system.
• VCP or MCSA certificate is an advantage.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท
CS Loxinfo, the largest Internet service provider in Thailand, is committed to provide top-quality products and services to facilitate your complete online experiences. We offer a comprehensive range of products to seamlessly fulfill the unique residence, education, and business needs. The high-performing networks of both the satellite and fiber-optic systems support fast access and reliable connectivity across Thailand. 
ที่อยู่ : 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2263-8000
โทรสาร : 0-2263-8002
โฮมเพจ : http://www.csloxinfo.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)