หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Co-Producer-Producer (บจก. ทีซีบีเอ็น ในเครือของ บมจ. ปิโก) สัญญาจ้างรายปี

เจ้าหน้าที่ผลิตรายการ
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
การตลาด , โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
กทม. (บางนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ร่วมผลิตรายการทำงานป็นทีมกับ Production ตั้งแต่การวางแผน การถ่ายทำ ตัดต่อจนส่งมอบงาน
• นำเสนอแนวความคิดในการนำเสนอผลงานทำงานตามเป้าหมายที่กำหนด
• สำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเนื้อหาในการผลิตรายการ
• วางขอบเขตเนื้อหาในการนำเสนอของรายการแต่ละตอน
• จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการผลิตรายการ ถ่ายทำ ตัดต่อ เขียนบทรายการ ควบคุมการผลิตรายการ
• ศึกษาหาความรู้ / เสนอไอเดียเพิ่มเติม
คุณสมบัติ
• จบการศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• เคยฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ในกระบวนการผลิต Pre-Pro-Post
• มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดีมาก
• มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติดี รวมถึงทัษะการติดต่อประสานงาน สื่อสารกับบุคคลอื่นดี, Multitasking
• สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในการทำงานได้ดีเช่น Microsoft Office
• มีทักษะในการทำงานกราฟฟิคเบื้องต้นได้ เช่น Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานล่วงเวลาได้ เดินทางออกกองไปต่างจังหวัดได้

Salary: ตามตกลงและประสบการณ์การทำงาน

Job Type: Monday-Friday / Office hours 10.00-19.00
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี, งานอิสระ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท
Pico, is a Global Event Marketing Company with anetwork in 34 major cities worldwide. Our principle business includes Event Marketing, Brand Image Building, MICE (Meeting,Incentive, Convention, and Exhibition) Management & Service, as well as Knowledge Communication.People are our most valuable asset. Through our highly skilled and competent pool of dedicated employees, we have helped to bring events and exhibitions to life!
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 10 Soi Lasalle 56, Sukhumvit Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260
โทรศัพท์ : 02-748-7007 Ext.112
โทรสาร : 0-2745-8522
โฮมเพจ : http://www.picothai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)