หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Compensation and Rewards (Peoplesoft Payroll)

ด่วนมาก!
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Take responsibility in Payroll process of the employees and maintains payroll processing system and records by gathering, calculating, and inputting data (People soft).
คุณสมบัติ
- Bachelor’s degree in Human Resources, business administration or other relevant field .
- At least 3 years of experience in Payroll , Compensation .
- Enjoys learning new things in the field.
- Has computer skills, including MS Excel, Word, and PowerPoint. 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : จิตวิทยา
คณะ : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ
คณะ : ศิลปศาสตร์
คณะ : ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คณะ : อื่นๆ
สวัสดิการ
  • Life insurance
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Gosoft (Thailand) Co., Ltd. 
“ Taking Care of Your Business ”

Gosoft (Thailand) Co., Ltd. is a company under the umbrella of CP ALL Public Company Limited. The company was founded on January 1, 2003 by a leading IT Organization with diverse experience within the software industry . As a result, gosoft has managed to become one of the global leaders in providing the know-how and the relevant technologies in the areas of hardware, software, software solutions, information services (information system), in-house application development, system integration, networking, and security systems. In addition, the company also has a Data and Contact Center to provide direct services to our customers. The Data Center is a high Level Tier IV facility that has a backup system at various risk point. This is to ensure the safety and the stability of the data. The Data Center is located outside of the business areas. Help Desk, Customer Relations Management (CRM), call dispatching and others services are provided 24/7, to ensure customer loyalty and satisfaction, and to match the rate of business growth.

Vision
To become the leader in information technology system management in the arena of world-class retail operations.

Mission
1. To deliver top-quality product and services, designed and implemented to match customers’ needs.
2. To provide Contact Center services with world-class standard for maximum customer satisfaction.
3. To enhance customer satisfaction and commitment with our quality team.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Talent Acquisition
ที่อยู่ : United Center, 11th Floor, 323 Silom Road,Bangrak,Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 020719451
โฮมเพจ : https://www.gosoft.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด