หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Competency Trainer

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • Develop training courses for soft skill that match with Amway Business Owner (ABO) needs (Tailor-made).
  • Arrange and facilitate the soft skill training workshop for ABO throughout the country.
  • Co-develop the soft skill training course with external expertise from time to time.
  • Arrange a special workshop by inviting the external guest speaker to train the leaders about some special topics in order to strengthen their knowledge and skills.
คุณสมบัติ
  • Bachelor's Degree or higher in marketing, or any related fields with experiencing in competency training area.
  • Ability to work independently with minimal supervision.
  • Ability to manage the assigned project in timely basis.
  • Good personality with effective inter-relationship skills.
  • Well-organized and task prioritizing.
  • Good spoken and written in Thai and English skills. 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
สวัสดิการสำหรับพนักงานประจำ:
• โบนัสการันตี 1 เดือน
• รางวัลครบรอบปีการทำงาน
• สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
• ประกันสังคม
• ของขวัญวันแต่งงาน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%-12.5% (ตามอายุการทำงาน)
• ของเยี่ยมผู้ป่วยสำหรับพนักงาน
• ดอกไม้ต้อนรับพนักงานใหม่
• เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
• สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
• ค่าจัดงานสวดอภิธรรม สำหรับบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
• โบนัสตามผลประกอบการและผลงาน
• ค่ารักษาพยาบาล 25,000 บาท/ปี (ทำฟัน รักษาผิวหน้า เกี่ยวกับสายตาหรือการนวดแผนไทย)
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• เครื่องแบบพนักงานประจำร้าน
• ประกันอุบัติเหตุ
• ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
• สัมมนาประจำปีทั้งในและต่างประเทศ
• การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน
• กิจกรรมสำหรับพนักงาน เช่น งานเลี้ยงปีใหม่
เกี่ยวกับบริษัท
Amway is one of the world’s leading direct selling companies operating in over 100 countries around the world. As business has expanded, we have connected with people by offering them the opportunity to experience the business potential of our quality products. In this regard, our vision of building a brighter future by Helping People Live Better Lives today is reflected. We respect our employees, recognizing their dignity, rights and contribution as individuals. We are committed to providing a workplace that stimulates creativity, quality and dedication. We offer training to encourage productivity, achievement and personnel satisfaction. We strongly believe that Amway is where you can create your own destiny.

Be part of a 20 Billion Baht success story!!! We are looking for partners on the road of success. Then come and join a truly global enterprise that has won The Honor Award for Labor Relations and Welfare (1997, 2006-2014) with The Top Employer Thailand Award (2015 & 2016) for 2 consecutive years and Top Employer Asia Pacific 2016 Certification. 


Amway (Thailand) Ltd. is looking for qualified candidates to become important players in the challenge of building a 20 billion baht business. We’recommitted to supporting and developing our people, and providing continuous training, equipment, and techniques to enable you to achieve your full potential. You will also enjoy an attractive remuneration package designed to enhance your lifestyle here! 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Division
ที่อยู่ : 1199/1 Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2840-8211, 0-2840-8212
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด