หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Legal & Compliance

Legal & Compliance
K.E. Group
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางกะปิ, ลาดพร้าว, วังทองหลาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท - จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อ ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก.ล.ต. - ติดตามและศึกษากฏหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.
 • กำกับ ควบคุม ดูแลให้หน่วนงานต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท เช่น พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฏระเบียบที่กำหนดไว้ เพื่อประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และรายงานผลการสอบทานเสนอผู้บริหารของหน่วยงาน
 • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหาร
 • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไข


คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านกฎหมาย 3 -7 ปี
 • ประสบการณ์หรือสนใจงานด้าน Compliance
 • ความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง 
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ, ลาดพร้าว, วังทองหลาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : นิติศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • อาหารเช้า
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ABOUT K.E.GROUP
    K.E.Group Operates an opportunistic and highly focused real estate platform based in the investment and development of upscale retail and residential properties in Thailand.
    While we persistently focus on value creation and superior performance, we are strongly motivated to develop assets to be prized by all its stakeholders and its surrounding community.
    Since our founding, we have invited in and developed over 1 million square meters of the highest-quality commercial and residential space – and we remain passionately driven to set ourselves and our properties apart though excellent in development, ownership, and operations. Our core port folio include residential real estate, where we are focused on developing luxury housing estates and condo; commercial real estate, where we develop and manage a portfolio leading shopping centers and office properties; and operating businesses, where we operate retail, F&B, hospitality, and related businesses that are located at our properties.
OUR BUSINESSES
K.E. Group is organized into several business groups that has its own specialized teams – including dedicated and passionate management and professionals – supported by the Group’s Executives and general resources in investment, development, accounting, finance, data analytics, human resources, and legal
K.E. Land
K.E. Group’s main investment entity, with a core focus on opportunistic real estate investment and development, this business group pursues global real estate opportunities across different asset classes and locations. It has extensive expertise in the development of housing estates and shopping center properties, and currently has a pipeline of several residential, retail, office, and mixed-use projects in Bangkok.
K.E. REIT Management
A subsidiary of K.E. Land, this business group is responsible for the asset management and operations of the Group’s commercial real estate portfolio – specializing in acquisitions, asset strategy, leasing, marketing, and facilities management. K.E. REIT Management is the appointed property manager of shopping centers in the CRYSTAL Property Fund as well as our other shopping center and office properties.
K.E. Hospitality
A subsidiary of K.E. Land, this business group operates the banquet and conference center at Crystal Design Center and selected F&B stores at our shopping center properties.
Luxury at Living
A subsidiary of K.E. Land, this business group operates selected retail stores at our shopping center properties including a department store, sanitary ware, furniture, and home decorations store.
 
ที่อยู่ : 357 Praditmanutham Rd., Ladprao, Bangkok 10230
โทรศัพท์ : 0-2101-5909, 0-2101-5913
โทรสาร : 0-2508-1088
แสดงตำแหน่งอื่นใน K.E. Group