หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Compliance

K.E. Group
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางกะปิ, ลาดพร้าว, วังทองหลาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท - จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อ ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก.ล.ต. - ติดตามและศึกษากฏหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.
 • กำกับ ควบคุม ดูแลให้หน่วนงานต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท เช่น พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฏระเบียบที่กำหนดไว้ เพื่อประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และรายงานผลการสอบทานเสนอผู้บริหารของหน่วยงาน
 • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหาร
 • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไข


คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านกฎหมาย 3 -7 ปี
 • ประสบการณ์หรือสนใจงานด้าน Compliance
 • ความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ, ลาดพร้าว, วังทองหลาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : นิติศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • อาหารเช้า
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
The Ultimate Living Lifestyle
    K.E. Group is a conglomerate of several of Thailand's leading real estate, property development, and home decor retail companies. K.E. Land, the development arm of K.E. Group, is widely regarded as the "leading developer of luxurious projects in Thailand" with a portfolio including the acclaimed Crystal Park and Grand Crystal housing projects, The Crystal shopping malls, and the Crystal Design Center (CDC). K.E. Retail manages and operates The Crystal shopping malls and the Crystal Design Center, including the banquet and conference facilities at the Crystal Design Center. The retail company of K.E. Group, Luxury at Living, manages several home d?cor and furniture retail brands: Crystal Maison is the flagship brand for home decorative items, Le Reve is the high-end bedding retailer, Crystal Living is the importer of luxury European furniture brands, and CDC Service Solution does project sourcing for all types of building and decorative products.

    K.E. Group aims to offer a comprehensive set of lifestyle products for both retail and commercial customers. Above all, we strive to be a lifestyle company, and one that offers to our customers a unique experience—from the vibe at The Crystal's walking street to the top-notch service provided by our home d?cor salespeople.
 
ที่อยู่ : 357 Praditmanutham Rd., Ladprao, Bangkok 10230
โทรศัพท์ : 0-2101-5909, 0-2101-5913
โทรสาร : 0-2508-1088
แสดงตำแหน่งอื่นใน K.E. Group