หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Compliance (Vice President)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกิจการ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Monitor on new laws and regulations development area, analyze the content of laws and regulations whether it is related to internal company's operations and reporting

- Give advice and recommendation to management and related business units on compliance law, rules and standard, update on changes.

- Provide communication and education to business units on appropriate implementation through procedures/practice guideline in order to comply with laws and regulations

- Conduct internal control process to ensure all business units comply with given policies

- Promote compliance culture within the organization

คุณสมบัติ

- Male or Female, age between 35-40 years

- Bachelor’s or Master’s degree in Law, especially in corporate, financial, and business laws

- At least 6 years’ experience in compliance, corporate legal, and/or law firms, lawyer license preferred

- Minimum 5 years compliance experience in financial institutions is a plus

- Understand or experienced in business act, credit information act, consumer protection act, anti bribery act, privacy act, and anti money laundering act are preferred

- Good command in English conversation

- Good command in Microsoft Office; Word, Excel, PowerPoint


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 6 - 11 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : นิติศาสตร์
คณะ : การเงิน
คณะ : นิติศาสตร์
สาขา : กฎหมายธุรกิจ
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Asia Sermkij Leasing Plc.(ASK) and its wholly owned subsidiary Bangkok Grand Pacific Lease Plc.(BGPL) and SK Insurance Broker Co., Ltd.(SKIB) are a joint venture between Chailease Holding, a leading financial company in Taiwan, and Bangkok Bank Group, Established in 1984 and listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) in 2005 with the paid-up capital of Baht 1,759 million, we are specialized in Hire Purchase and Leasing of vehicles and machines, Factoring and Insurance Broker.

To participate in our growth, we invite highly energetic talents to be partnered with us for the following positions.

สวัสดิการต่างๆ

1. เครื่องแบบพนักงาน (สำหรับพนักงานหญิง)
2. ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน,ผู้ป่วยนอก)
3. ค่าทันตกรรม
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
7. ประกันอุบัติเหตุหมู่
8. เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
9. วันหยุดพักร้อนประจำปี 10 วัน
10. โบนัสตามผลประกอบการ
11. อื่นๆ

ทำงาน: วันจันทร์ - วันศุกร์ (08.30 - 17.30 น.) และหยุดตามวันหยุดของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Prachachart,Khun Pornpim
ที่อยู่ : 175 Sathorn City Tower, 24th Fl. South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2679-6226,0-2679-6262 Ext 1409,Ext 1419
โทรสาร : 0-2679-6241-3
โฮมเพจ : http://www.ask.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)