หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Computer Operation

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , ไอที - ฮาร์ดแวร์ , ไอที - อินเทอร์เน็ต
กทม. (บางซื่อ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• เฝ้าระวัง ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
• ควบคุมและดูแลการนำเข้าข้อมูลไปประมวลผลของระบบงานต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
• ปรับปรุงรายละเอียดของคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
• แจ้งรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานต่อหัวหน้างาน และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข
คุณสมบัติ
• เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 22 - 28 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี ด้าน IT Systems Operation, IT Support, Network Operation, Windows Server
• สามารถใช้งาน MS Word - Excel, Visio ได้เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานเป็นผลัดหมุนเวียนได้
• เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นแล้วเท่านั้น 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางซื่อ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

KTBCS is a long and well established subsidiary of Krung Thai Bank Public Company Limited and recognized as a leading IT Service provider in Banking Industry and Government Agencies. We are closely working with world leading vendors namely, HP, IBM, PeopleSoft, Sun and Microsoft etc., to enhance our technical knowledge and service capabilities up to world class standards. KTBCS employs over 500 employees. Due to technology change and business expansion of our services, we are offering challenging opportunities for dynamic and qualified candidates for the following positions.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 22/1 Sawai Brown Building 2, Sukhumvit Soi 1, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2646-8741,0-2251-8199,0-2646-8000
โทรสาร : 0-2251-8198
โฮมเพจ : http://www.ktbcs.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด