หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Consolidation Accounting Manager

ผู้ควบคุมและรวบรวมงบการเงิน
บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด
เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (ทุ่งครุ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานหลัก 60 %

- จัดการบันทึกงบการเงินรวมเพื่อรายงานโครงสร้างการออกแบบกิจกรรมสำหรับงบรวม

- สร้างแผ่นงานรวมงบการเงินของกลุ่มย่อย

- จัดทำธุรกรรมระหว่างบริษัท

- ดำเนินการกิจกรรมกระบวนการปิดงบและกระทบยอด

- รับผิดชอบในการกระทบยอดการควบคุมและบัญชีปัจจุบันรวมถึงงบแสดงฐานะการเงินและการรายงาน

- จัดการข้อมูลและระบบข้อมูลรวมสำหรับการวิเคราะห์และการรายงาน

- ตอบสนองต่อผู้ประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่สนับสนุนกับเพื่อนร่วมงาน

- จัดเตรียมเอกสารเพื่อสนับสนุนผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับงบการเงินรวม ที่ต้องได้รับการรับรองเป็นระยะ

- รวมงบกระแสเงินสดและงบการเงินรวมที่เกี่ยวข้องที่บันทึกไว้ในงบการเงิน

งานบริการจัดการ 20%

- ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการฝึกอบรมเอกสารและการควบคุมที่เหมาะสม

- กำหนดโครงสร้างการออกแบบของการรายงานกลุ่มในงบการเงินรวม และควบคุมหน่วยงานภายใต้การดูแลให้มีการใช้แนวทางปฏิบัติ / นโยบายการบัญชีเดียวกัน

- กำหนดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม

งานอื่นๆ 20%

- เข้าร่วมในโครงการพิเศษ / เป็นผู้นำในโครงการพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (ทุ่งครุ)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การเงิน
คณะ : บัญชี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Hi-Tech Apparel Co.,Ltd. We were established in the year 1991 as the manufacturer and exporter of garments with more than two decades of experience. The company is currently employed approximately 13,500 employees in 10 different factory locations. The company is committed to producing only garments in premium quality and international standards, driven by full-devotion and extraordinary workmanship. We are striving to improve ourselves in every way by consistently improve the quality control and production process to sustainably stay competitive in the global economic environment
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวรรณภา
ที่อยู่ : 328 Prachauthit Rd., Thoongkru, Bangkok 10140
โทรศัพท์ : 0-2479-9188 ต่อ 1303-1304
โทรสาร : 0-2426-7747
โฮมเพจ : http://www.hi-group.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด