หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Content

Content Creator
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• จัดทำแนวทางการสร้างเนื้อหา และปฏิทินด้านเนื้อหา (Content Calendar) ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย

• ค้นคว้าข้อมูล เพื่อสร้างบทความที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านเนื้อหาของลูกค้า

• สร้างสรรค์เนื้อหาให้น่าสนใจ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และกลุ่มเป้า หมาย

• วิเคราะห์ ติดตามผล ปรับปรุงเนื้อหา หลังจากนำเสนอเนื้อหาไปยังช่องทางต่างๆ ของลูกค้า

• ทำงานประสานกับ Creative และ Graphic Designer เพื่อนำเสนอรูปแบบของ

เนื้อหาให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย


**สนใจส่ง resume และ portfolio มาให้พิจารณา
....หากทางบริษัทฯ สนใจจะติตด่อกลับไปคะ ...

คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, ศิลปกรรมสาตร์ หรือทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านสายงานมาก่อน 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการสื่อสารผ่านงานเขียน (Writing Skill)
 • มีทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • มีทักษะด้านการเล่าเรื่อง (Story Telling)
 • มีทักษะในการติดตามข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการทำ Digital Media (ทรัพย์สินทางปัญญา พรบ.คอมพิวเตอร์ นวัตกรรมข่าวสาร) และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการนำเสนอความคิด
 • มีความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้อง แม่นยำ
 • รักการเรียนรู้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถเรียนรู้ได้ไว
 • มี Digital Native DNA ใช้ Social Network หรือสื่อ Online ในชีวิตประจำวัน 
 • สนในส่ง resume และ portfolio งานมาที่ kochaporns@arip.co.th 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กยศ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ของเยีี่ยมคลอด
 • ของเยี่ยมไข้
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ตรวจสุขภาพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
เกี่ยวกับบริษัท

ARIP Public Co., Ltd. (ARIP) is a content and media company with more than 30 years of experience. It has aggressively expanded its businesses into television and electronic media & content development to capture the potential of online transactions as well as increasing number of cable TV and the Internet population.

We are now looking for an enthusiastic person to join our expanding operation and ambitious future growth in the following position. Although experience might prove to be a great advantage to some positions, we treasure more on commitment, creativity, potential, and ethical attributes.

 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : อาคาร เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-3400 ต่อ 1215-1216
โทรสาร : 0-2641-2331
โฮมเพจ : http://www.aripplc.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)