หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Content Creator

Content Creator
บริษัท มาร์เก็ตติ้งกูรู จำกัด
การตลาด
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.Create compelling content related to news, events and topics relevant to digital marketing including text stories, photos/graphics, live streaming content, and social media elements.
2.Pitch and conceptualize original content ideas leveraging current trends and key social moments, in accordance with brand social’s editorial voice.
3.Manage the storytelling behind each marketing asset to ensure it is clear, concise, snack able, and true to the brand.
4.Research and write content for Blog, Video Transcription, Press Release, Infographic and Email Marketing.
5.Understand client brand voice and tone to create copy that reflects the client identity.
6.Work together with your team members to ensure outcomes that meet deadlines and high-quality standards.
7.Participate in client calls during campaign kick-off.
คุณสมบัติ
1.Minimum 1-year experience developing and publishing content on digital and social platforms preferred.
2.BA/BS degree, preferably in Journalism, Communications or related field with emphasis on digital publishing.
3.Excellent writer and storyteller.
4.Overwhelming attention to detail.
5.Excellent Thai and English written and verbal skills.
6.Ability to multitask and adhere to deadlines.
7.Candidates with basic Photoshop/Illustration skills is a plus.
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : นิเทศศาสตร์
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ค่าโทรศัพท์
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
MarketingGuru is a full-service digital marketing agency specializing in search engine optimization (SEO), pay-per-click management (PPC), social media marketing, content marketing, graphic design. Our focused lies in helping Thailand small and medium sized companies accelerate their brand’s growth, both within Thailand and the region.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : กมลชนก ก้อนเงิน
ที่อยู่ : 1112/110-111 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2381-9073-4
โทรสาร : 0-2713-6800
โฮมเพจ : https://www.marketingguru.io/th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท มาร์เก็ตติ้งกูรู จำกัด