หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Corporate Branding & Digital Marketing Manager

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
การเผยแพร่/การจำหน่ายจ่ายแจก
กทม. (พระนคร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลเรื่องภาพลักษณ์ของบริษัท และผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการสื่อสารการตลาดออกไปสู่สาธารณะ ให้ได้ตรงจุด และถูกกลุ่มเป้าหมาย

- ดูแลการตลาดทั้ง New & Traditional Media


คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ  อายุไม่เกิน 45 ปี

- ปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปี  ด้าน Digital Marketing Planner, Brand Image

- สามารถทำงานออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

- สามารถดูแลการออกแบบ และ Copy Writing ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (พระนคร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : สื่อสารการตลาด
คณะ : นิเทศศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
เราเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนครบวงจรชั้นนำของประเทศ โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ทางการศึกษาผ่านนวัตกรรม เพื่อการศึกษาที่ครบวงจร เพื่อพลิกโฉมการศึกษา และยกระดับคุณภาพเด็กไทย โดยเราดำเนินธุรกิจมากว่า 80 ปี ปัจจุบันเรามีบริษัทในเครือ คือ 
- บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
- บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด  
- บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด
- บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด
- บริษัท อักษร โลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท ไทยร่มเกล้า จำกัด
เรามีนักวิชาการ ที่พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกว่า 200 คน และพนักงานขายกว่า 120 คนครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ มีโรงพิมพ์ คลังสินค้าและระบบการจัดส่งทั่วประเทศและเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษากว่า 100,000 รายทั่วประเทศ 
เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติ เติบโตและก้าวไปข้างหน้าเคียงคู่กับบริษัทฯ
 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2622-2999
โทรสาร : 0-2622-1191
โฮมเพจ : http://www.aksorn.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด