หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/12/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Cost Accounting Officer

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ฉะเชิงเทรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บันทึกและตรวจสอบข้อมูลการผลิต การเบิกใช้วัตถุดิบ เวลาในการผลิต รวมถึงตรวจสอบสูตรการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ
 • Tิเคราะห์สาเหตุการสูญเสียจากการผลิตประจำเดือน ตลอดจนประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลให้รัดกุมและคล่องตัวมากขึ้น
 • สรุปต้นทุนการผลิตสินค้าต่างๆ
 • จัดทำ Report Audit ของลูกค้า
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
 • เรียนรู้ได้เร็ว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ คล่องตัว กระตือรือร้นในการทำงาน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ฉะเชิงเทรา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
เกี่ยวกับบริษัท
NUTRIX Public Company Limited is an internationally-recognized manufacturer and exporter of variety of high quality dry pet food products. With our continuing business growth and increasing investment programs, we are now looking for high caliber and self-motivated persons to join us in the following positions.
 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Nutrix Public Company Limited
Number of Employee :
283
งาน หางาน สมัครงาน
 Nutrix Public Company Limited has a long history. Established in 1988, the company was first named Thai Vet Feeds Company Limited. Initially, we produced dog food for brands such as JACKY, RUNNER, and BOW and began supplying to the Japanese market in 1990. We expanded our line later in 1995 to produce other pet foods for cats, fish, birds, rabbits and hamsters.
  Our success today did not come from customer satisfaction alone. It is also from our commitment to total quality and the love for pets that is carved into the hearts and minds of our people at all levels.
 As such, we are committed to producing nutritious pet foods that provide "complete and balanced" diet for all life stages and life style; food that pets enjoy; food produced out of our love for pets. We envision ourselves as a world leader of pet health and nutrition.
  To realize this vision and to make this vision clear to all, we have thus changed our name to NUTRIX, to be the company that provides NUTRItional eXcellence for pets that you - and we - love.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

To realize the goal of becoming a world leader of pet health and nutrition, we are committed to:

 

1. BALANCED NUTRITION 
2. SAFETY 
3.CONSISTENCY 
4. QUALITY 
5.PALATABILITY 
6.RELIABILITY 
 
 WORLD-CLASS MANUFACTURING STANDARDS

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน

In order to be a world leader of pet health and nutrition, we strive hard to produce the highest and most consistently high quality products. This hard work has won us the following internationally accepted certifications: the HACCP, the GMP and the ISO 9001:2000.


HACCP 
The Hazard Analysis and Critical Control Point Certification was awarded to our company for its stringent actions in prevent hazards that may occur in food production by strictly monitoring and controlling each step of the process.


GMP 
The Good Manufacturing Practice Certification was awarded to our company for its hygiene system, processes, premises and facilities, under the general principles of food hygiene. 


ISO 9001:2000
The ISO 9001:2000 Certification was awarded to our company for its Quality Management System under the scope of manufacture of pet and aquatic foods manufacturing. 

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
Nutrix Public Company Limited
Address :
55 GP 14, Bangchan Ind. Est. Sereethai Road, Minburi, Bangkok 10510
Telephone :
0-3859-3116-8 ext 703,710
Fax :
0-3859-3119, 0-3859-3120
Contact Person :
Khun Napaporn
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Sukanya
ที่อยู่ : Nutrix Public Company Limited
โทรศัพท์ : 038-593116-8
โทรสาร : 038-593120
โฮมเพจ : http://www.nutrix.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)