หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Creative Content - ประจำสำนักงานใหญ่ปากเกร็ด

Creative Content
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , เฟอร์นิเจอร์
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- เขียนข้อความโฆษณา บทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมถึงงาน Video Production และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขาย สำหรับทุกแบรนด์ภายใต้ SB Furniture Group

- นำเสนอไอเดียใหม่ๆ คิดและสร้างสรรค์ Content ได้ด้วยตนเอง

- ปฏิบัติงานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์, ศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านงานเขียน
- สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
- มีทักษะในการเขียนข้อความโฆษณา, บทความ, ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ สคริปต์พิธีกร, สคริปต์วิดีโอ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความประนีประนอมสูง
- มีความละเอียดรอบคอบ และมีวินัยในการทำงาน
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และกำหนดเวลาที่เร่งด่วนได้ดี
- สามารถดูแล ติดตาม และประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ปากเกร็ด วันจันทร์ถึงวันศุกร์

**กรุณาส่งตัวอย่างผลงานที่เคยเขียนแนบมากับ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา โดยสามารถส่งผลงานได้ทางอีเมล์ hr@sb-furniture.com**
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 7 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : นิเทศศาสตร์
คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์
คณะ : ดิจิทัลมีเดีย
คณะ : วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
คณะ : เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
คณะ : บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • การพิจารณาปรับค่าจ้างประจำปีและอื่นๆ
 • การอบรม สัมนา เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน
 • การเกษียณอายุ
 • ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • รางวัลอายุงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
 • โบนัส
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความมั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001 และรางวัลส่งออกยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อน ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน  และเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่แข็งแกร่ง ในตำแหน่งต่างๆ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 126/150 Moo 1, Pakkred, Pakkred, Nonthaburi 11120
โทรศัพท์ : 0-2666-1555 ext.1147
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด