หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Creative Marketing (TV)

ครีเอทีฟรายการทีวี
ด่วนมาก!
บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (บางกะปิ, คลองสาน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Primary responsibilities:

-Create 360 degree of TVC commercial ,marketing plan, advertisement, campaign, promotion and other related in order to achieve the sale target.
-Create effective advertisement through TVC,media script, advertorial, as well as prepare related material.
-Monitor and control media production (both live and record) to ensure the desirable quality.
-Coordinate, conduct meeting, and consult with client to improve marketing effectiveness.
-Coordinate closely with client to update the promotion, stock, and sale target.
-Analyze sale report and create marketing development plan to achieve target.
-Maintain good relationship with existing client.
-Good knowledge about Wellness products group (e.g. cosmetic, supplement) will be advantage.
-Have connection with media channel&influencer (TV, Magazine,youtubers,Online Channel) is a plus.
คุณสมบัติ
Qualifications:

-Male or female, Age between 25 – 32 years old.
-Bachelor’s degree or higher in Marketing, Business Administration, Communication art, or related fields.
-At least 1-2 year experience in Creative,Production house /Advertising Agency marketing field.
-Able to work multi-tasking in a fast-paced environment and work under pressure.
-Excellent communication skill, presentation skill, and proactive approach.
-Strong analytical, interpersonal, convincing, and organizational skills.
-Meticulous, independent and efficient in executing and overseeing assigned projects.
-Creative, dynamic and a team player, with a passion for Marketing.
-“Can do” attitude and result oriented.
-Good command in English and Computer skills (MS Office).สวัสดิการเพิ่มเติมของทางบริษัท

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสวัสดิการเงินออมสมทบจากฐานเงินเดือน 5% นับจากฐานเงินเดือนที่มีการปรับทุกปี (พนักงานต้องมีอายุงาน 5 ปีขึ้นไป)
3. เงินโบนัส (ปี ละ 1 ครั้ง ตามผลประกอบการ) 
4. ประกันสุขภาพกลุ่ม (IPD) กรณีผู้ป่วยใน (วงเงินตามนโยบายบริษัท)
5. ค่ารักษาพยาบาล OPD กรณีผู้ป่วยนอก เบิกได้ 30 ครั้ง/ปี (วงเงินตามนโยบายบริษัท)
6. เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส จำนวน 5,000 บาท
7. เงินค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด จำนวน 2,000 บาท
8. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ตามประกาศสวัสดิการของบริษัท)
9. สวัสดิการซื้อหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้
10. สวัสดิการซื้อสินค้าของบริษัทและบริษัทในเครือในราคาพนักงาน
11. ซื้ออาหารและเครื่องดื่มในร้านสวัสดิการพนักงานในราคาพนักงาน
12. ตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
13. วันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี (เฉลี่ยหยุดปีละ 17-18 วัน ตามประกาศวันหยุดตามประเพณีของบริษัท)
14. ลาเพื่อปฏิบัติธรรม ครั้งละไม่เกิน 7 วัน/ 2 ครั้งต่อปี
15. ลาเพื่อการมรณกรรมของญาติ (ตามประกาศสวัสดิการของบริษัท)
16. ลาเพื่อดูแล บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ธิดา เจ็บป่วย (ต้องมีใบรับรองแพทย์ )
17. ลาเพื่อรับปริญญา (ไม่เกิน 3 วัน)
18. วันหยุดในวันเกิด 1 วันต่อปี
19. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (เมื่ออายุงานครบ 1 ปี ) 6 วันต่อปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นตามอายุงาน
20. ลาเพื่อคลอดบุตร (ไม่เกิน 98 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 45 วัน) 
21. ลาบวชและเงินช่วยเหลืองานบวข (เมื่ออายุงานครบ 1 ปี )

  **ทั้งนี้สวัสดิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท**


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ, คลองสาน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น  จำกัด  เป็นที่ปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล และที่ปรึกษาทางด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งแบบ Online และ Offline โดยมีทั้งส่วนงานที่เป็นด้านการสรรหาพนักงาน  ทั้งพนักงานประจำ  พนักงานรายวัน  การฝึกอบรมพนักงาน  หรือการจัดทำกระบวนการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร  
 
โดยทางบริษัทได้มีการเตรียมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน  นำเสนอบริการที่น่าประทับใจ  และร่วมกับขับเคลื่อนไปพร้อมกับทางองค์กร  รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการแข่งขันในสภาวะปัจจุบัน
 
At Mind Edge Innovation, we partner with our clients to maximize people potential and to cultivate innovative and intelligent Human Resource  practices using various type of services that best fit organization needs.
 
Mind Edge Innovation brings energetic, dynamic and professional  services outcome to strengthen competitive edge from individual, organization to our social at large.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปทิตตา (น้ำตาล)
ที่อยู่ : Mind Edge Innovation Co., Ltd. 4th Fl.,1577 Home Shopping Bld., 1 Soi Ramkhamhaeng 60/4, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 088-422-5771
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.mindedge.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด