หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Credit Analyst / Credit Manager

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน ของการสอบทานข้อมูลที่จัดทำ/นำเสนอ โดยฝ่ายงานการตลาด

- ตรวจทานความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล นำสิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์มาสรุปประเด็นความเสี่ยงและประเด็นพิจารณา

- ดูแลการตรวจสอบการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสินเชื่อของธนาคาร

- ตรวจทานการนำเสนอวิธีลดความเสี่ยงและสรุปความเห็นของฝ่ายเพิ่มเติม ประกอบบันทึกเสนอขออนุมัติ

- ตรวจทานการจัดทำฐานข้อมูลอ้างอิงอุตสาหกรรมเฉพาะในส่วนของข้อมูลทางการเงิน(Financial Benchmarking)

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

- หากมีประสบการณ์ในงานด้านสินเชื่อ หรือวิเคราะห์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ / Project Finance / สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : บัญชี
คณะ : การเงิน
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • Dental insurance
  • Life insurance
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank) is a financial institution wholly owned by the Royal Thai Government under the Ministry of Finance’s supervision. EXIM Bank was established by the Export-Import Bank of Thailand Act B.E. 2536 (1993) which became effective on September 7, 1993. According to the Act, the initial capital of 2,500 million baht was paid by the Ministry of Finance and the Bank of Thailand. Following rapid business expansion, the Bank’s capital was increased with the Ministry of Finance’s additional contribution of 2,500 million baht and 1,500 million baht in April and July 1998, respectively.

Under the Export-Import Bank of Thailand Act, EXIM Bank is empowered to engage in various business undertakings. EXIM Bank can offer short-term as well as long-term credits, either in domestic or overseas markets, in baht or any foreign currency denominations. In mobilizing funds, EXIM Bank can borrow from local or overseas financial institutions, as well as issue short-term or long-term financial instruments for sale to financial institutions and the general public, both domestically and internationally. Essentially, EXIM Bank can engage in any financial activities customary to commercial bank practices, except for accepting deposit from the general public.

EXIM Bank officially started its operation on February 17, 1994.

In November 1999, the Export-Import Bank of Thailand Act (No. 2) B.E. 2542 (1999) was enforced to clarify and expand the Bank's objective and scope of operation with regard to investment promotion and support. The amendment enab

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 15 fl. EXIM Building, 1193 Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-3700,0-2278-0047 ต่อ 2011
โทรสาร : 0-2271-3013
โฮมเพจ : http://www.exim.go.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย