หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2561
งาน หางาน สมัครงาน
Customer Service Advisor Frontline
บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Overall Role Purpose
Confidently and knowledgeably provide the full suite of DHL customer service offerings (e.g. booking, enquiries, shipment status, tracking etc.) to all parties contacting DHL via the customer service hotline and other contact modes.
Key Accountabilities
 • Accept and register bookings for DHL services.
 • Offer alternatives to customers and potentially turn information calls into sales leads.
 • Identify and promote areas with potential for revenue generation to cross-sell, upsell services including value added services (e.g. SI: Shipment insurance, TDD: Time Definite Delivery, EXT: Extended Liability etc.)
 • Respond to customers consistently and confidently by providing accurate information in all areas such as custom requirements, transit time and prices.
 • Enhance service experience in DHL by exercising professionalism and empathy when dealing with each individual customer’s varying needs and demands.
 • Liaise with other departments and Operations on quick and efficient resolution of customer issues and queries.
คุณสมบัติ
 • Bachelor Degree in Business Administration, Business English or related fields.
 • Good command of English (TOEIC > 600)
 • Telephone and Communication skills
 • Willing to work in shift
 • Experienced in Call Center would be an advantaged
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์
สาขา : อักษรศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการทั่วไป
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
Join the Winning Team of DHL Thailand, you will get; 
More Team Player---------- Cross Functional 
Good Environment----------New Office 
More Career Growth----------Local & Regional 
Good Benefit----------Pay for performance 
DHL is the global market leader of the international express and logistics industry, specialising in providing innovative and customised solutions from a single source. 
DHL offers expertise in express, air and ocean freight, overland transport and logistics solutions, combined with worldwide coverage and an in-depth understanding of local markets, DHL's international network links more than 220 countries and territories worldwide. More than 300,000 employees are dedicated to providing fast and reliable services that exceed customers' expectations. 
In 2013, DHL Express International (Thailand) Ltd. won “Aon Hewitt Best Employers 2013 Thailand Awards”.
DHL is 100% owned by Deutsche Post.
  
ข้อมูลของบริษัท
ไม่ระบุ
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
ไม่ระบุ
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 319 Chamchuri Square Building Floor 22 and 23, Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2345-5533
โทรสาร : 0-2634-6655
โฮมเพจ : http://www.dhl.co.th