หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Customer service & Sales support

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์
ด่วนมาก!
บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด
การตลาด , โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Be the represent of Plus Group, to propose , consult and service our platform and service
Build and cultivate relationships with business owner or marketing team delivering on Plus group ‘s service and platform
Be generating sales and new business opportunities through our platform and service
To research and consult platform and service (digital marketing service and platform) to our prospecting through telephone, scheduling appointments and in-person meetings
Own the end-to-end business development, including planning and building short-term and long-term sales activities and pipelines
Collaborate with other team in plus group
Drive quarterly and annual sales meeting revenue targets for a defined territory
Utilize CRM software daily to report on and track sales calls via the sales funnel
Cross-functional sales and implementation of new accounts collaborating and coordinating with internal teams
คุณสมบัติ
Bachelor’s degree
Experience 1-3 years in Sales, Marketing ,Business development or Service Strong in computer and presentation skills
Ambitious, proactive, hardworking, results orientated, problem solver with a positive outlook and a clear focus on driving profits
Strong in team management and people management skills
Commercial mindset and work well under pressure


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • Birthday Leave
  • Five-day work week
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
เกี่ยวกับบริษัท

iTopGroup is a leading Digital Marketing company with 3 sub-brands: iTopPlus – an e-Marketing service for SMEs, Plus Venture – a performance based digital marketing agency and Autodigi - Marketing Automation Platform. We offer a total solution for all customer segmentation in Thailand to growth their business via our services. Today iTopGroup has over 10,000 customers and we are Google SME Premier Partner with the largest customer base in Thailand.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปริม / คุณพล
ที่อยู่ : 89 AIA Capital Center, 32th Floor, Unit 3204-3207, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2029-1200
โทรสาร : 0-2934-3405
โฮมเพจ : http://www.itopplus.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด