หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Customer Service Engineer (Northern Branch-Upper Area)

Customer Service Engineer (Northern Branch-Upper Area)
ด่วนมาก!
กลุ่มบริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค และ ไทย จีแอล
ยา/เภสัชกรรม
ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดการและแก้ไขระบบ เช่น การเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ, เทคนิคในการวางแผน, การแก้ปัญหา, การจัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์, เอกสารประกอบ, ให้คำปรึกษาได้ตามต้องการและที่มีผลกระทบต่อการเรียกร้องการรับประกัน
 • สนับสนุนแผนกการตลาดและการขายในเรื่องของข้อมูลด้านเทคนิค การติดตั้งโปรแกรม การออกแบบ เพื่อให้การบริการสนับสนุนก่อนการขาย
 • รับผิดชอบในการติดตั้ง ดูแลการทดสอบใช้งานระบบ ดัดแปลง และดำเนินการพัฒนาอุปกรณ์ทั้งหมดของบริษัทที่กำหนดให้รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบให้บริการเป็นกิจวัตรที่ได้รับมอบหมายโดยหัวหน้างานตามสัญญาและเงื่อนไข
 • สนับสนุนการดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ได้ในบางเวลา
 • ติดตามกระบวนการการออกใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อจากลูกค้าและการออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า เพื่อดูแลความสมบูรณ์ของระบบการวางบิลของบริษัท และระวังมิให้เกิดความสูญเสียผลประโยชน์ของบริษัท
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแผนกในการสำรวจการตลาด การฝึกภายใน การดูแลรักษาและการตรวจสอบอุปกรณ์
 • ดูแลและรับผิดชอบอุปกรณ์ใช้งานส่วนตัว
 • ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ และของบริษัท
 • สนับสนุนในการสรรสร้างผลประโยชน์อันมาจากการให้บริการผ่านการขายสัญญาบริการ (การบำรุงเชิงป้องกัน) ผ่านการขายอะไหล่ และวิธีการอื่นๆ
 • สนับสนุนสาขาต่างๆ และรักษาระดับระบบคุณภาพเพื่อบรรลุความพึงพอใจของลูกค้า
คุณสมบัติ
 • อายุ 25-32 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขา คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคเหนือ
 • ดูแลรับผิดชอบโซนจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง)
 • มีใบขับขี่ และมีรถยนต์ส่วนตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเน็ทเวิร์ค หรือด้านเครื่องมือแพทย์
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ทางการแพทย์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

CMC Biotech Co., Ltd. was established in 1991 for development, sales and technical services for medical equipment (including diagnostic X-ray systems, medical X-ray CT systems, magnetic resonance imaging systems, diagnostic ultrasound systems, radiation therapy systems, diagnostic nuclear medicine systems, medical sample testing equipment, and information systems for medical equipment). Due to our rapid growth, we are urgently looking for qualified individuals to join our dynamic team in the following positions:

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 364 Soi Ladprao 94 (Panjamitr) Ladprao Road, Phlap-Phla, Wangthonglang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 02-530-6903, 02-559-2179-80, 02-538-4102
โทรสาร : 0-2539-6903, 0-2934-4487
โฮมเพจ : http://www.cmcbiotech.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน กลุ่มบริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค และ ไทย จีแอล