หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Customer Service Officer (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า)

บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
TMB Retail Banking มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งมอบประสบการณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้าทุกๆคน ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในสาขา ตำแหน่งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าตั้งแต่เดินเข้ามาในธนาคาร และยังเป็นผู้ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือลูกค้าในการทำธุรกรรมด้านการเงินต่างๆ หากลูกค้าจะได้รับบริการที่ดี และสร้างความประทับใจได้แล้ว ลูกค้าทุกๆท่านก็จะมีความผูกพันธ์กับทางธนาคาร และบอกต่อประสบการณ์ที่ดีให้กับเพื่อนๆ
คุณสมบัติ

ถ้าคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ทางธนาคารต้องการคุณมาร่วมงานกับเรา

 • จบปริญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะการสื่อสารเป็นเลิศ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ทำงานเป็น Customer Service Officer จะได้อะไรบ้าง

 • มีสวัสดิการประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
 • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารสมทบให้ตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มงาน
 • สำหรับสาขาทำการ 7 วัน มีเงินพิเศษ 2,500 – 3,000 บาท/ต่อเดือน
 • มีการอบรมพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางธนาคาร โดยวิทยากรมืออาชีพ
 • มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ และผลงาน
 • มีโอกาสรับรายได้ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับผลงานในแต่ละเดือน นอกเหนือจากเงินเดือนประจำที่ได้รับ
 • •มีชุดเครื่องแบบพนักงานให้แรกเข้าทำงาน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การเงิน
คณะ : การจัดการ
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือกรณีปฏิบัติงานสาขาทำการ7วัน
เกี่ยวกับบริษัท
TMB มุ่งมั่นในการ Make THE Difference…เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น และมอบสิทธิพิเศษสูงสุดให้กับลูกค้าของธนาคาร ด้วยแนวทางในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง (Need-based) ทั้งง่ายและสะดวก (Simple & Easy) เป็นหัวใจหลัก 
ชื่อผู้ติดต่อ : บุคลากรและธุรกิจสัมพันธ์ 1
ที่อยู่ : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02 242 3584, 02 299 1251
โทรสาร : 02 242 3594
โฮมเพจ : http://www.tmbbank.com/career
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)