หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Customer Service Specialist

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการลูกค้า
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , การผลิต
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่มีอยู่ในแต่ละสายงาน

- รวบรวมข้อมูลคำสั่งซื้อให้ถูกต้องและเหมาะสม (ราคา, ปริมาณ, ชนิดของสินค้า เป็นต้น)

- วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ณ ปัจจุบัน

- ดูแลรักษาลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลทางการตลาด

- ดำเนินการจัดการ แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้า

- จัดเตรียม และส่งตัวอย่างสินค้าให้กับลูกค้า

- เช็คสต็อกสินค้าที่มีอยู่เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเสนอขายให้กับลูกค้า

- ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย หรือบริการลูกค้า อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป

- มีความขยันและอดทน มีไหวพริบดี รอบคอบ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนกลาง ได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office

- สามารถเดินทางต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การจัดการ
สาขา : การตลาดและการจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : บริหารธุรกิจ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • Night Shift
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • คูปองอาหารกลางวัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • รถรับ-ส่ง พนักงาน
 • รถรับส่งพนักงาน
 • วันหยุดประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

GREEN RIVER is a well-established manufacturer of utilization of rubberwood for various divisions of industry. The enterprise was founded in 2000 January and started firstly to build sawmill and construct sawing/forming machines of rubber log, timber, and lumber for wood-based production industry in Asia pacific countries.
 
Followed the success, Green River has accumulated great precision knowledge and experience and then moved toward particleboard business in 2004. Nowadays, Green River has become one of the leading wood-based panel manufacturers in Thailand. Furthermore, it’s success to build up powerful wide network with local rubber wood vendors in south Thailand, to own the cornerstones of competitive advantage: non-deficient offering from the natural rubber forest resource.
 
Rubber wood is an important wood to the Thai economy, creating sizable revenue to the country each year. Due to the overseas short supply of rubber wood to the furniture and other wood-based production industry, the Thai rubber wood has a bright growth potential in the future, as the demand for the product increases every year.
 
With the growing trend of the world consumers towards natural, green surrounding and environment, Green River certainly answers these needs and will have bright prospects in years to come. In addition, Green River products have won wide reputation and honors from a broad range of the customers, especially within Malaysia, China, Southeast Asia and Europe. Based on such accomplishment, among the competitive market, Green River has established its leadership in the sawn-timber and particleboard provider, and constantly endeavoring high quality and considering customers' satisfaction as the first priority and ultimate goal.

 
ที่อยู่ : 222 Mu.4, T.Thachang, A.Bangklum Songkhla 90110
โทรศัพท์ : 074-328-943,093-586-8857
โทรสาร : 074-268-776,074-328-947
โฮมเพจ : http://www.greenriverholding.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด