หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Customer Service Supervisor

หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า
บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด
ไอที - อินเทอร์เน็ต
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Workplace: 16th Floor, Ital Thai Tower, New Petchaburi Rd.,

Working day: 5 days

Division/Department: CFO

Reports to: CFO

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• ควบคุม ดูแล และบริหารพนักงาน Call Center ในทีมรวมถึงช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

• รับผิดชอบงาน Day to Day Operation และให้คำปรึกษางานแก่ CSR ที่ปฎิบัติหน้าที่ ณ เวลานั้น ๆ

• กระตุ้นผลการปฎิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย หรือส่งเสริมความรักความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

• รับผิดชอบจัดทำ Knowledge Base เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้ CSR ได้ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า

• รับผิดชอบงาน Coaching ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CSR ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมและทบทวนความถูกต้องการดำเนินงานและการให้ข้อมูล CSR ให้ถูกต้องเสมอ

• รับผิดชอบและช่วยแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าจนสำเร็จและลูกค้าพึงพอใจดดยให้อยู่ใน SLA ตามที่กำหนด

• รับผิดชอบงานระบบ Call Tracking และ Daily Report (Inquiry& Complaint)

• รับผิดชอบรายงานประจำวัน/ประจำเดือน Call Report/ CSR Performance

• รับผิดชอบการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ ผ่านช่องทางโทรศัพท์

• รับผิดชอบประสานงานและติดตามงานร้องเรียนจากลูกค้ากับ Vender เพื่อให้อยู่ใน SLA ตามกำหนด และลดข้อร้องเรียนจากลูกค้าโดยมีสาเหตุมาจาก Vender

• งานฝึกอบรม New CSR/ Coaching

• ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• งานเพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

• เพศชาย-หญิง

• ปริญญาตรีขึ้นไป

• มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี ด้าน Call Center หรือหัวหน้าทีม

• มีความสามารถด้านการจัดการ และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

• บุคคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำสูง

• สามารถจัดการและบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี

• สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

• มีความเข้าใจภาษาอังกฤษและสื่อสารได้

• สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันกลุ่ม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ
เกี่ยวกับบริษัท

The joint venture between INTOUCH Media Co., Ltd. and South Korea-based Hyundai Home Shopping Network Corporation (Hyundai Home Shopping) called HIGH Shopping Co., Ltd. (HIGH Shopping). This is a home-shopping business in Thailand with authorized capital of 500 million baht, of which INTOUCH Media has invested 255 million for a shareholding of 51% and Hyundai Home Shopping has invested the remaining amount for a shareholding of 49%.

Our company is going to offer premium, high-quality products from South Korea and other countries such as kitchenware, cosmetics, supplementary food, electrical appliances and designer clothing through TV, mobile devices, the internet, and other advertising channels

We are expected to begin advertising its products in the fourth quarter through the INTOUCH group's various channels. We are looking for high caliber people to join us for following positions:

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Umaporn
ที่อยู่ : 2034/75-76, Ital Thai Tower 16th Floor, New Petchaburi Rd., Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 02-308-7996
โทรสาร : 0-2308-7999
โฮมเพจ : http://www.highshopping.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด