หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/01/2562
งาน หางาน สมัครงาน
Data Analyst/BI Officer
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด.
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พัฒนาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบงานด้าน Data Analytics , Business Intelligence, Data Warehouse
2. ออกแบบและพัฒนากระบวนการ ETL โดยใช้ ETL Tools
3. ออกแบบและพัฒนาโมเดลข้อมูลจากระบบงานต่างๆตาม Business Requirement
4. ออกแบบและสร้างรายงานตาม Business Requirement ด้วย BI Tools
5. จัดเตรียมข้อมูล ดูแลและตรวจสอบข้อมูลใน Staging Data และ Data Warehouse
6. รับ Requirement และทำงานประสานกับทีม SAP Application

คุณสมบัติ
1. มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Data Warehouse หรือ Business Intelligence อย่างน้อย 2 ปี
2. มีทักษะในการเขียน Query ข้อมูลด้วยภาษา SQL เป็นอย่างดี
3. มีทักษะในการใช้งาน Database : SQL Server, MySQL, Oracle, MongoDB
4. มีทักษะในการออกแบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูลเป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการทำ ETL ข้อมูล
6. หากมีประสบการณ์ในการใช้ BI Tools (SAP BO,SAP Analytics, Cognos, Qlik) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. หากมีประสบการณ์ในการใช้ Data Warehouse Tools (SAP BW, Netezza Datastage ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีความรู้ด้าน Data Mining , Machine Learning , R, Python หรือ Rapid Miner
9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท
Boon Rawd Brewery, Thailand’s first brewery, is a renowned beer and beverage produce. The company produces products under the numerous brand names namely Singha, Leo, B-ing, Purra, Sanvo, Syder Bay, Boonrawd Farm, Pundee and Masita trademarks. The company has expanded and diversified its business interests into manufacturing, packaging, agriculture, real estate, food and restaurants, as well as retail fashions and life style, which comprises of over 50 affiliated companies. 
สวัสดิการ
 • สวัสดิการบริษัท
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • งานเลี้ยงประจำปี
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
  • เครื่องแบบพนักงาน
   
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Number of Employee :
-
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Address :
999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
Telephone :
0-2242-4253
Fax :
0-2669-4278
Contact Person :
คุณกรวีร์
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกรวีร์
ที่อยู่ : 999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
โทรศัพท์ : 0-2242-4173
โทรสาร : 0-2669-4278
โฮมเพจ : http://recruit.boonrawd.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด.