หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Data Analyst (Python)

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (ราชเทวี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Job Description

• Planning and preparation of the annual budget according research and analytics corporate policies.

• Works with corporate stakeholders to support data collection, integration.
• Drive insights generation based on analyses of large amounts of data (Big Data)
• Building models to identify and forecast customer behavior and research for algorithms for data analysis.
• Applying a variety of statistical, analytical and presentation techniques.
• Support knowledge data science.

คุณสมบัติ
Qualification
• Male/Female (Thai Nationality)
• Age 28-45 years old
• Bachelor's Degree in Statistic / Mathematics / Computer Science or related fields
• At least 3-5 years working experience in Data Scientist , Big Data Analyst , Data Analytic
• Proficiency in statistical analysis, quantitative analytic, forecasting/predictive analytic, experimental design and optimization algorithms
• Programming skills in big data frameworks and statistical modelling such as Python , SAS ,SPSS , etc.
• Good communication and interpersonal skills, strong leadership
• Interested in Advance Analytics


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ราชเทวี)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : สถิติประยุกต์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท


KING POWER INTERNATIONAL GROUP

"A leading travel related business worldwide empowering travelers life through the world-class travel experience." 

สวัสดิการ1.วันหยุดตามประเพณี
2.วันหยุดพักร้อน 6-11 วัน / ปี 3.เงินช่วยเหลือ เพื่อการสมรส,คลอดบุตร,งานศพ4.ตรวจสุขภาพประจำปี5.เครื่องแบบพนักงาน 1-3 ชุด/ ปี6. การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก , ผู้ป่วยใน7. การประกันชีวิต , การประกันอุบัติเหตุ8. กองทุนสำรองเลีี้ยงชีพ9. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)10. การฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน11. ส่วนลดพิเศษซื้อสินค้าของบริษัท 

ชื่อผู้ติดต่อ : Pitak
ที่อยู่ : 8 King Power Complex, Rangnam Road, Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 086778888 ext.1645
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.kingpower.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด