หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Database Administrator

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากรบุคคล , ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Respond to and resolve database access and performance issues.
 • Establish end-user database access control levels.
 • Management of day to day operations including issue resolution, resource utilization and task schedule.
 • Monitor database system details.
 • Supporting day-to-day operation incident and change.
 • Work on proposals for future database architecture for the company.
 • Understanding of structured query language SQL.
คุณสมบัติ
 •  Thai nationality.
 •  Bachelor or higher in Computer Science or related field.
 •  1-5 years working experiences as database administrator.
 •  Ability to implement database projects with feature options.
 •  Ability to work in a cross-functional team environment.
 •  Knowledge of database performance tuning.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • Free shuttle bus
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Humanica Public Co.,Ltd.
Humanica Public Company Limited is an independent provider of business process outsourcing and system implementation. The company was incorporated in July 2003 with issued and paid-up share capital of Baht 340 million. Our mission is to help our clients focus on their core competencies by outsourcing their non-core business processes to us. Our services are technology driven and process focused. We serve our clients at reasonable price and with professional and friendly manner. Business process outsourcing allows an organization to concentrate management time on its core business processes. By concentrating on what it does best, executive management can focus on returning shareholder value. Non-core, key support business processes are entrusted to an outsource partner.
Now, Humanica Public Company Limited established and has the head office at No. 2 Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang Sub-District,Pathumwan District, Bangkok 10330 with more than 290 professional full time employees across several professional field of services.
Humanica Public Company Limited provides a full range of human resource management services from payroll outsourcing to HR intelligence and talent management. Humanica Public Company Limited has been offering its expertise and consultation services to various industries since 2003. We are proud to have worked with local and international clients in both domestic and global markets. Our team comprises of industry experts and professionals with HR consulting background as well as technical and business background, who serve as the backbone of Humanica Public Company Limited ’s success. Our team also holds extensive experience of quality and project management, perform root cause analysis, facilitating discussions, workshops and structured interviews at both the senior management level and at the staff level and conduct action planning to address employee engagement gaps.
We are also the number one SAP B1 reseller in Thailand. Our team has extensive experiences in implementing ERP solutions for many years. With our practical approach drawn from ERP experts, we help you to implement the ERP project to serve your business requirements on time and cost effective. Furthermore, we have a Performance Management team can help you to implement the business intelligence capability for you. Our PMS experts can help you to design, develop and deliver the business intelligence system to enhance your ability to manage performance effectively.
 
Humanica background
In response to the increase in public concern on the independence of auditors, PricewaterhouseCoopers Thailand (operating under PricewaterhouseCoopers Risk Management Services Limited) has reached a decision to discontinue those business units that provide services relating to software design/implementation, IT and business process outsourcing. In that connection, Khun Soontorn Dentham, the Managing Director / lead partner of PriceWaterHouseCoopers Risk Management Services Limited at that time, has decided to set up a separate legal entity, Humanica Public Company Limited, to carry on those businesses.  As the result, the service team, including necessary operating assets and intellectual properties, were transferred to Humanica Public Company Limited Ltd.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Pattraporn Setthawong
ที่อยู่ : 2, Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang,10330 Pathumwan,
โทรศัพท์ : 02-636-6999#1301
โทรสาร : 0-2092-9202
โฮมเพจ : http://www.humanica.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)