หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Database Officer / Database Senior Officer

เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล / เจ้าหน้าที่อาวุโสฐานข้อมูล
ด่วนมาก!!!
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ทำงานร่วมกับทีม Developer เพื่อทำการ Design และ Sizing Database Server ให้เหมาะสมกับระบบงาน
2. ทำงานร่วมกับทีม Developer ในการทำ Performance Test ของระบบงาน และดำเนินการปรับ Tune Performance ของ Database ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. Implement Database Server ตามที่ได้ Design ไว้ ทั้งระดับ Storage -> OS -> Database เพื่อส่งมอบให้กับทีม Developer
4. Setup Backup, Monitor, Replicate Operation ของ Database Server
5. ดูแลจัดการ Information Life Cycle Operation ของ Database Server
6. ดูแลจัดการ Database Security เพื่อควบคุมการเข้าถึง Database ให้เป็นตามมาตรฐาน
7. Monitor Database Server เพื่อหาจุดผิดปกติของตัว Database Server เอง และ Statement ที่เกิดจากโปรแกรมที่พัฒนาจากทีม Developer และทำการแจ้งทางผู้บังคับบัญชาและทีม Developer โดยทันที
8. Monitor Database Performance และดำเนินปรับ Tune เพื่อให้ Performance ของ Database ให้คงที่หรือดีขึ้น
9. ดำเนินแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้ Database Server กลับมาใช้งานได้ก่อนเมื่อเกิดปัญหาหยุดชะงัก และตรวจสอบปัญหาเชืงลึกเพื่อหาสาเหตุของปัญหาแล้วดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
10. Monitor Capacity Database Server แล้วทำรายงานวิเคราะห์สรุปการใช้งาน Database Server ประจำเดือนของระบบงานต่างๆ เพื่อจัดส่งให้ผู้บังคับบัญชาและทีม Developer
11. ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ในการกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการทำงาน การให้บริการของทีม การใช้งานและความปลอดภัยของ Database
12. ร่วมกับทีม Capacity Management เพื่อจัดทำ ปรับปรุง Capacity Plan ของระบบงานต่างๆ
13. ร่วมกับทีม IT Disaster Recovery เพื่อกำหนด จัดทำ ปรับปรุง และทดสอบ แผน DRP ประจำปี
14. ถ่ายทอด ความรู้ ประสบการณ์ ขั้นตอนการทำงาน ให้กับผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้
คุณสมบัติ
การศึกษา:

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

1. เพศชาย/ หญิง การศึกษาปริญญาตรีทางด้าน IT ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้าน DBA ของ Oracle หรือ DB2 บน Unix/ Linux ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
2. มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีการใช้งาน Database จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน IT Infrastructure เช่น OS, Storage, Network, Security ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ในการ Setup High Availability ของ Database เช่น Oracle RAC หรือ DB2 Pure Scale รวมทั้งการ Setup Partition Database
5. มีประสบการณ์ในการใช้ Tools ในการ Monitor, Diagnostic และ Performance Tuning ของ Database
6. มีประสบการณ์ในการใช้ Tools ในการทำ Replicate ข้อมูลเช่น Oracle Data Guard , DB2 HADR หรือ Third Party
7. มีประสบการณ์ในการใช้ Tools ในการทำ Information Life Cycle ของข้อมูล
8. มีประสบการณ์ในการดูแล Oracle Exadata จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และการศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา
10. สามารถทำงานในสภาวะที่หนักและกดดัน ต่อเนื่องหลายวัน ที่อาจถึงวันหยุดได้ และสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา
11. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในทีม และทีมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นทีม Developer ได้เป็นอย่างดี
12. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีความเข้าใจ ใส่ใจ และเต็มใจที่จะให้บริการกับทีม Developer และลูกค้า
13. สามารถสอนหรือถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับผู้อื่นได้ และสามารถอธิบายถึงประเด็น ปัญหา ให้กับ ผู้บังคับบัญชา ทีมงาน ทีมที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
14. มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตัวเอง ทีมงาน และองค์กร และให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับผู้บังคับบัญชา ทีมงาน ทีมที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า
15. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ทำงาน: ธาราพาร์ค (แจ้งวัฒนะ) 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้า 7-11 ก่อตั้งขึ้นด้วยการนำองค์กรด้านไอที ที่มีประสบการณ์จากหลายสายงานในกลุ่มให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือเป็นบริษัทชั้นนำในการให้คำปรึกษา และบริการด้านสารสนเทศ(Information System) ในประเทศไทย ซึ่งให้การครอบคลุมถึงการพัฒนาโปรแกรมใช้งานภายในธุรกิจ (In-house Application Development) ติดตั้งระบบโปรแกรมชั้นนำ(System Integrator) ระบบเครือข่าย (Networking) ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล(Security System) และอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) และศูนย์ Call Service ให้บริการแก่ลูกค้าด้วย
 
ข้อมูลของบริษัท
ไม่ระบุ
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
ไม่ระบุ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณฝน
ที่อยู่ : United Center, 11th Floor, 323 Silom Road,Bangrak,Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2071-9413
โฮมเพจ : http://www.gosoft.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด