หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

DCS & Control System Technician/Instrument Technician

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่ , เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Responsibility

 • To perform maintenance activities for DCS and control system equipment,safety equipment to ensure work quality, plant reliability , availability and cost effectiveness
 • To be responsible for maintenance CAPEX contractor supervision ensuring timely and effective execution within area of Olefins and Utility Plants

คุณสมบัติ
 • At least 5 years of experience in maintenance in Petrochemical industry
 • High Vocational certificate in Instrument or related field 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 12 ปี
สถานที่ : ระยอง
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องมือวัดและควบคุม
สวัสดิการ
 • Free shuttle bus (บริการรถรับส่งพนักงาน)
 • Housing allowance (ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย)
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • Medical insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Who  we  are

• PTT Global Chemical Public Company Limited was founded on 19th October 2011 through the amalgamation of PTT Chemical Public Company Limited and PTT Aromatics and Refining Public Company Limited to be the chemical flagship of PTT Group. The integration results in reaching a total Olefins and Aromatics production capacity of 8.2 million tons per year and petroleum production capacity of 280,000 barrels per day, making it Thailand’s largest and Asia’s leading integrated petrochemical and refining company.
• PTT Global Chemical Public Company Limited is strengthened with its diversity of product in both Olefins and Aromatics line, which improves its competitive advantage as well as the ability to reduce risk inherent in the petrochemical industry. A larger production scale as a result of the integration will enable the Company to leverage its significant economy of scale to reduce unit costs as well as to achieve a fully integrated production process that delivers more value-added products, especially the ability to pursue additional downstream specialties. The synergy achieved by the consolidation will also unlock greater benefits in terms of production and market optimization.
• PTT Global Chemical Public Company Limited aims to positively provide stronger financial position and fully benefits to the shareholders. It is also expected to facilitate expanding business opportunities and to build confidence among investors.

Detail :
http://www.pttgcgroup.com


 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 555/1 Energy Complex, Building A, 14th - 18th Floor,Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Rayong Office 59, Ratniyom Road, Noenphra, Mueang Rayong,Rayong 21150
โทรศัพท์ : 0-2265-8400, Rayong Office 038-994-000
โทรสาร : 0-2617-7888,038-994-442
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)