หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Deputy GM (Finance & Accounting)

รองผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการเงินและบัญชี)
บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กทม. (ยานนาวา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• Review and provide accounting suggestions under IFRS transactions to ensure compliance with group accounting policies.
• ทบทวนและให้คำแนะนำด้านบัญชีภายใต้ธุรกรรม IFRS เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่ม
• Ensure an accurate and timely monthly, quarterly and yearly closing, and timely reporting of all monthly financial information
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปิดรายงานรายเดือนรายไตรมาสและรายปีที่ถูกต้องและทันเวลาและทันเวลาของข้อมูลทางการเงินรายเดือนทั้งหมด
• Work and supervise Support budget and forecasting with Thai team and reporting back to the company in China.
• ทำงานและดูแลงบประมาณสนับสนุนและการคาดการณ์กับทีมไทยและรายงานกลับไปยัง บริษัท ในประเทศจีน
• Perform the adjustments in difference of accounting standards of each country.
• ดำเนินการปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีของแต่ละประเทศ
• Monitor all related tasks are compliant with the regulations/ requirements in each country.
• ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นไปตามกฎ / ข้อกำหนดในแต่ละประเทศ
• Analyze and monitor department's work to develop more efficient procedures.
• วิเคราะห์และตรวจสอบงานของแผนกเพื่อพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• Other assignments.
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• Thai / Chinese’s, with Bachelor’s degree in Accounting. CPA is a plus.
• At least 10 years professional experience in accounting especially for companies in other countries.
• Strong knowledge of TFRS (Thai Financial Reporting Standards)  and taxation
• Good understanding and interest business will be highly regarded
• International exposure and awareness, and able to work independently
• Proficient in spoken and written both in Thai, English and Chinese


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (ยานนาวา)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
เกี่ยวกับบริษัท
C&G ENVIRONMENTAL PROTECTION (THAILAND) CO., LTD. is a leading Waste-to-Energy (“WTE”) investor and operator where headquarter is located in Hong Kong and listed in Singapore Exchange (SGX). We has specialized in environmental preservation projects like Municipal Solid Waste (MSW) and sewage treatment, the company engages in investment, infrastructure, operation and technological development

We are looking for qualified individual with good character and interpersonal skills to join our team.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Oraphai
ที่อยู่ : 12th floor Panjathani Tower, 127/15 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2294-8355
โทรสาร : 0-2294-7199
โฮมเพจ : http://www.cg-ep.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด