หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Design Engineer .... ประจำสำนักงานใหญ่

Design Engineer .... ประจำสำนักงานใหญ๋
บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สามารถอ่านแบบและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ในการสร้างโครงร่าง

2. ออกแบบ CAD หรือใช้ Software SOLID Word ได้ดี

3. ให้คำปรึกษาประสานงานกับทีมงานทั้งภายในและภายนอกได้

4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาข้อมูลเชิงวิศวกรรมได้

5. ทำงานภายใต้ความกดดันทั้งภายในและภายนอกได้

6. ทำรายงานต่างๆ เพื่อสรุปงานให้ลูกค้าภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

- เพศชาย หญิง  อายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้

- สามารถใช้โปรแกรม CAD , Solidwork , Microsoft Office

- มีความอดทนสูง รักในงานที่ทำ ใส่ใจรายละเอียดและพร้อมที่จะเรียนรู้

- มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย มีทักษะในการสื่อสารดี ตอบ-ถาม รู้เรื่อง


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
Best Performance Engineering Co., Ltd.

Vision:
To be a leading Asian service provider of Construction and Maintenance service in Oil and Gas Industry.
Mission :

To achieve customer satisfaction through excellence in service, quality process, schedule & time management, cost effective way in a safe, reliable, efficient and environmentally sound manner.

Fabrication & Construction for Oil and Gas Mining and Service Industries.


♦ All types of Welding Processes ♦ Pipe System Fabrication.

♦ Modulerised Packages, for Pipe rack and Processing Equipment.

♦ Shop Fabrication for Super Duplex, Duplex and Stainless Steel Piping

♦ Plate Rolling Capacity with Full Width Plate.

♦ Jacket and Topsides Fabrication and Construction.

♦ Modularized Packages, for Pipe Rack and Processing Equipment.

♦ Load Out and Transport

♦ Design Engineering, Piping

♦ System, Pressure Vessel, Steelwork.

♦ Design Review

♦ Production Shop Detailing

♦ Purchasing and Procurement

♦ Manpower Supply

♦ Welding Procedure Preparation and Review

♦ Mechanical, Piping, Structural Steel and Pressure Vessel, Tank 
ที่อยู่ : 901-902.Iyara Building 2/22,(9th Floor) Chan Road Soi.2 ,Thungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-5163
โทรสาร : 0-2678-5176
โฮมเพจ : http://www.bpe.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด