หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Design Engineer

วิศวกรออกแบบ
บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- Issue drawing for Switch-gear product (SWGR)
- Check drawing and part from Schematic Diagram.
- Design structure of control panel
- Issue part for Sourcing and Purchasing.
- Contract with customer.
- Coordinate with concerned section.
- Perform other relation duties required.

คุณสมบัติ
- knowledge of Auto Cad, Solid work 2D,3D and standard office software.
- Bachelor in  Electrical Engineer 
- knowledge of Drawing.
- knowledge of Mechanical part . 
- knowledge of Raw Material .
- Can communication in English language
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
Business Overview


 Fuji Electric's Energy-Related Business.

 With electric and thermal energy technology as core technologies,

Fuji Electric contributes to the creation of responsible   

 and sustainable societies through its Five Business Sectors.

 :- Power and Social Infrastructure,

 :- Industrial Infrastructure,

 :- Power Electronics,

 :- Electronic Devices,

 :- Food and Beverage Distribution.

    Visit Company : www.fujielectric.com , www.th.fujielectric.com


 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Section
ที่อยู่ : 118/2 Moo 18 Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani 12120
โทรศัพท์ : 0-2529-2178 # 2144
โทรสาร : 0-2529-2183-4
โฮมเพจ : http://www.fujielectric.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด