หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Developer/เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

Developer/เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์กร
 • ดูแลปรับปรุงระบบงานให้การสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ระบบ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรม / พัฒนาระบบด้วย MVC.net, Oracle DB, C#, CSS3, HTML5, JavaScript
 • มีความรู้ระบบฐานข้อมูล SQL, Web Services หรือ Web API


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 10 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชีวิตที่มีความสุขมากกว่า
          กรุงเทพประกันชีวิต เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2494 จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อปี 2550  เพื่อให้บริษัทมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการตรวจสอบได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการที่ดีแก่ประชาชนเชื่อว่าคนไทยทุกคนสามารถมีชีวิตที่มั่นคงได้ ด้วยการเริ่มวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน ทั้งการสร้างหลักประกันควบคู่กับการสร้างฐานะ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

          บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร เพื่อบรรลุภารกิจที่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ให้บริการที่ประทับใจ และให้พนักงานทุกคนรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ โดยบริษัทได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อความมั่นคง และความก้าวหน้าในชีวิต ร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ กรุงเทพประกันชีวิต

 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุภาภรณ์ / คุณจิรกุล
ที่อยู่ : 23/115-121 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2777-8801 (คุณสุภาภรณ์) / 0-2777-8615 (คุณจิรกุล)
โทรสาร : 0-2777-8611
โฮมเพจ : http://www.bangkoklife.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)