หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นักพัฒนาระบบ / โปรแกรมเมอร์

นักพัฒนาระบบ / โปรแกรมเมอร์
ด่วนมาก!
บริษัท เคอร์เนิล คอนซัลติ้ง จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการลูกค้า
- พัฒนาโปรแกรม Windows Application, Web Application, Web Services, Mobile Application
- พัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบ ERP SAP Business One

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม Microsoft .Net VB/C#, Asp.Net, Html5, Responsive Web, Javascript
- มีความรู้โปรแกรม Crystal Report, XL Reporter
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล MS-Sql, MySql, Oracle, SAP Hana
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Microsoft windows, Suse linux
- มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop, MS-Office
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สวัสดิการ
1. ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ 9.00-18.00 น.
2. ประกันสังคม
3. ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA
4. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ  
5. ค่าที่พัก-กรณีต้องไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
6. เที่ยวประจำปี

เกี่ยวกับบริษัท
Kernel Consulting Co., Ltd.is a SAP Channel Partner whoprovides SAP Business One solutions to small and medium-sized businesses, and subsidiaries of multinationals, with diverse implementation and industry requirements. We arelooking for a team to work with us. Anyone who isnot just working but work for a result for both of customers and yourself 
ที่อยู่ : 19 th fl. Room 193, 43 Thai CC Tower, South Sathorn Rd., Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2672-3155-6
โทรสาร : 0-2672-3222
โฮมเพจ : http://www.kernelconsulting.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เคอร์เนิล คอนซัลติ้ง จำกัด