หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Developers / Programmers

บริษัท เอวิชั่น จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , ไอที - ฮาร์ดแวร์ , ไอที - อินเทอร์เน็ต
กทม. (พญาไท)
คุณสมบัติ
• At least Bachelor's Degree in Computer Science/ Engineering/MIS, IT or other related fields.
• At least 1 year experience in software development.
• Fluent in Crystal Report, VB, C++ or other object-oriented programming, Web development, Microsoft .NET.
• Experienced in relational database design/programming (SQL language).
• Experienced in SQL Server, and Oracle Database.
• Microsoft Dynamics – NAV and Microsoft Dynamics – CRM experience will be advantageous.
• Hold Microsoft Dynamics – NAV and Microsoft Dynamics – CRM certification will be advantageous.
• Good command of written and spoken English.
• Ability to work under dynamic environment and manage aggressive timelines
• Initiative, self-supervised, self-motivated, highly responsible and punctual
• Willing to contribute and work as a team
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : การจัดระบบสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท
AVision Company Limited is a Microsoft Certified Partner – ERP Gold Level in Thailand in Thailand. We exclusively focus on the Microsoft Dynamics Navision with leverage technical resources and enterprise-wide solutions.

AVision is a rapidly expanding company dedicated to providing skillful consultant service in Microsoft Dynamics products. We are looking for highly motivated and ambitious candidates to join our business for the following positions. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 979/49-50 SM Tower 20th Floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phyathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2619-5838-9
โทรสาร : 0-2619-5838-9 ext 26
โฮมเพจ : http://www.avision.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอวิชั่น จำกัด