หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Digital Business Development Consultant

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด
การตลาด , โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Be the represent of Plus Group, to propose , consult and service our platform and service
 • Build and cultivate relationships with business owner or marketing team delivering on Plus group ‘s service and platform
 • Be generating sales and new business opportunities through our platform and service
 • To research and consult platform and service (digital marketing service and platform) to our prospecting through telephone, scheduling appointments and in-person meetings
 • Own the end-to-end business development, including planning and building short-term and long-term sales activities and pipelines
 • Collaborate with other team in plus group
 • Drive quarterly and annual sales meeting revenue targets for a defined territory
 • Utilize CRM software daily to report on and track sales calls via the sales funnel
 • Cross-functional sales and implementation of new accounts collaborating and coordinating with internal teams
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree
 • Experience more than 4-7 years in Sales, Marketing ,Business development or Service Strong in computer and presentation skills
 • Ambitious, proactive, hardworking, results orientated, problem solver with a positive outlook and a clear focus on driving profits
 • Strong in team management and people management skills
  Commercial mindset and work well under pressure 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Birthday Leave
 • Five-day work week (Monday-Friday)
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปริม / คุณพล
ที่อยู่ : 89 AIA Capital Center, 32th Floor, Unit 3204-3207, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2029-1200
โทรสาร : 0-2934-3405
โฮมเพจ : http://www.itopplus.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด