หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

.Net Developer

นักพัฒนาโปรแกรม
ด่วนมาก!
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• Develop digital solutions for mobile and web applications

• Work as part of an Agile software development team

• Contribute to the technology architecture and design for Digital solutions

• Actively participate in Agile delivery processes, including planning and estimation

• Review and contribute to technical standards for Digital solutions including software coding standards and testing practices

• Develop solutions to align with Digital technology roadmaps

• Maintain automated test frameworks

• Identify emerging trends and innovations that can be adopted to benefit members and employers

• Collaborate with the security team to ensure that Digital services delivered meet the highest technology security standards

• Provide third-level support for Digital services and maintain an ongoing knowledge base to assist with efficient issue resolution

• Perform code reviews of software developed either internally or through partner organizations

• Identify and implement continuous improvement opportunities

• Perform other duties as directed

คุณสมบัติ

    • Bachelor’s Degree in Computer Science, Engineering or related field

    • Have a Scrum Master or other recognized Agile certification is advantage

    • At least 3-5 years experience working in similar technical roles for Digital solutions Desirable Experience

    • Programming language : Angular, .NET Core 2.0+ (Web API) ,ASP.NET C# (MVC, Web-Forms),Web Service (REST, SOAP, Web API)

    • Mobile Language : Swift (iOS), Kotlin (Android), React, React Native

    • Database Environment : SQL Server,MySQL,Non-Structure DB ,Phyton 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 60,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯที่มุ่งมั่นจะพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มรวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทุกกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์มุ่งหวังให้เกิดรอยยิ้มขึ้นในใจของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไป และจากความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำอันดับต้นๆ ในวงการประกันภัย รับประกันได้จากรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2554 (2 ปีซ้อน: 2554-2555)  ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแห่งปีที่บริษัทฯ ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นบริหารงานเพื่อสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับรอยยิ้มของทุกคน ดังสโลแกน... 
“เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้เมื่อภัยมา”

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพศกร, คุณสราวลี
ที่อยู่ : 252 Rachdaphisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2015-5200, 0-2290-3333 ต่อ 5322, 5327, 061-410-1259
โทรสาร : 0-2276-2033
โฮมเพจ : http://www.muangthaiinsurance.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)