หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Digital Marketing

เจ้าหน้าที่การตลาดสื่อดิจิตอล
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ร่วมกับทีมในการดูแลการตลาดของ 3BB ในส่วนที่รับผิดชอบ

- วางแผนและบริหารจัดการการใช้ Digital Marketing ในช่องทางต่างๆ เช่น Website, Social Media, Blog เป็นต้น

- ใช้สื่อออนไลน์ในการสร้าง Brand Awareness และสงเสริมการขาย

- วิเคราะห์ Web Traffic, SEO/SEM, Sales Performance

- จัดทำ Content และอัพเดทข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชั่น บทความ และกิจกรรม บนช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ

- ออกแบบ และจัดทำ Artwork สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ

 -เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิป.ตรีขึ้นไปสาขาการตลาด, ไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ตรงด้าน Online Marketing 2 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ Online Marketing ต่าง ๆ เช่น Google Ads, Facebook Ads, Social Media, SEO/SEM

- มีทักษะในการสื่อสาร และการสร้างบทความ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 4 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
  • โบนัสประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD), ค่าทันตกรรม, ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต 
  • วันหยุดประเพณี 14 วัน
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี  10-15 วัน (สะสมได้)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • และสวัสดีการอื่น ๆ 
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจร่วมลงทุนผ่านบริษัทในเครือ (Investment as a Holding Company) แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศในระบบต่างๆ รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

บริษัทในเครือจัสมินประกอบด้วยบริษัทดังนี้

1. Jasmine International PCL
2. Triple T Broadband PCL
3. In Cloud Co., Ltd
4. JasTel Network Co., Ltd
5. Jasmine Internet Co., Ltd
6. Acumen Co., Ltd
7. Jasmine Telecom Systems PCL
8. Cloud Computing Solutions Co., Ltd
9. Premium Asset Co., Ltd

เราเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท ด้านโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ ที่จัสมินเรามุ่งหวังที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่ดี เราตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อที่จะรองรับการเติบโตและการขยายตัวของเราในการให้บริการ เราขอเชิญชวนบุคคลที่มองหาความสำเร็จและความท้าทายในอาชีพ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีมและความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ร่วมงานกับเราในตำแหน่งดังต่อไปนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 200, 29th-30th Fl.,Jasmine International Building, Changwattana Road, Pakkred Nonthaburi 11120
โทรศัพท์ : 0-2100-3064, 0-2100-3062
โทรสาร : 0-2100-3150
โฮมเพจ : http://www.jasmine.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)